• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eläkkeeltä töihin palannut voi hakea vuosilisät takautuvasti

02.03.2021 - 14.31 Uutinen
Kuvituskuva

Vuosisidonnaisia lisiä voi vaatia maksettavaksi takautuvasti vuodesta 2018 lähtien.

Elokuun alussa voimaan tullut kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen muutos parantaa merkittävästi eläkkeeltä töihin palaavien opettajien palkkausta. Muutoksen myötä eläkkeelle jäänyt opettaja säilyttää töihin palatessaan ennen eläkkeelle jäämistä ansaitsemansa vuosisidonnaiset lisät.

Muutokselle saatiin myös työtuomioistuimen vahvistus 28.1.2021.

– Kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen määräys, joka esti eläkkeellä olevan oikeuden saada vuosisidonnaisia lisiä, on ollut syrjivänä pätemätön 31.7.2020 saakka, kertoo OAJ:n johtava lakimies Erkki Mustonen.

Muutos on tehty kunnan opetusalan virka- ja työehtosopimuksen yleiseen osioon, joten se koskee kaikkia kuntien ja kuntayhtymien kouluja ja oppilaitoksia.

– Mikäli työntekijä on jäänyt eläkkeelle opettajan tai rehtorin tehtävästä, mutta sen jälkeen työskennellyt yli viikon mittaisissa päätoimisen opettajan palvelussuhteissa kunnassa tai kuntayhtymässä, on hänellä mahdollisuus vaatia lisiä viivästyskorkoineen työnantajalta kunnallisen viranhaltijalain 55 §:n vanhentumissääntöjen puitteissa (kuluva + 3 vuotta).

Lisiä voi vaatia maksettavaksi takautuvasti aikaisintaan 1.1.2018 alkaen. Kirjallinen vaatimus on jätettävä työnantajalle vuoden 2021 aikana.

– Luottamusmiehet ovat saaneet asiaan liittyvät ohjeet, joten kannattaa olla suoraan yhteydessä sen kunnan tai kuntayhtymän luottamusmieheen, jossa on työskennellyt ja mistä lisiä vaaditaan maksettavaksi, Mustonen lisää.

Teksti: Henna Honkalo