• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo
Kuvituskuva

Valvomme koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Toimimme ja vaikutamme kaikkialla, missä päätetään jäsentemme hyvinvoinnista: työssä, koulutuksessa ja yhteiskunnassa.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.

Olemme koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö. Olemme myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, ja vaikutamme aktiivisesti alan säännöksiin ja kehitykseen.

Opetusalan sopimusneuvotteluita hoitaa OAJ, osaa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.

OAJ:n säännöt

OAJ:n säännöt (PDF)OAJ:s stadgar (PDF)

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

OAJ:n strategia määrittelee järjestön ydintehtävän, kehittymislupaukset, tulevaisuuskuvan ja arvot. 

Strategia laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan, ja sitä täydentää kaksivuotinen toimintasuunnitelma.

OAJ:n strategiaOAJ:n toimintasuunnitelma 2023-2024

 

Edunvalvontaa ja vaikuttamista

Tehtävänämme on alalla työskentelevien oikeudellisen aseman turvaaminen. Lisäksi parannamme alalla työskentelevien taloudellista ja sosiaalista asemaa sekä työolosuhteita.

Suomalainen työelämä pohjautuu sopimiseen, ja OAJ neuvottelee sopimukset jäsentensä puolesta. Neuvottelemme opettajien palvelussuhteen ehtoja sisältävät virka- ja työehtosopimukset KT Kuntatyönantajien, Sivistystyönantajien, Avaintyönantajien ja valtion delegointivirastojen kanssa. Valvomme ja vaikutamme, että jäsentemme palvelussuhdeturva toteutuu lainsäädännön ja sopimusten mukaisesti.


OAJ toimii koulutuksen puolesta

Korostamme koulutusta investointina sekä koulutuksen kansantaloudellista merkitystä ja sivistyksen arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskunnassa siten, että kasvatus- ja koulutuspalveluiden saatavuus turvataan kattavasti koko maassa.

Toimimme sen puolesta, etteivät valtion, kuntien ja yksityisten koulutusten järjestäjien alaamme kohdistamat leikkaukset vaaranna kansalaisten oikeuksia yhtäläiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen.

Tutustu lausuntoihimme ja linjauksiimme


OAJ toimii kansainvälisesti

OAJ valvoo ja edistää tavoitteitaan myös kansainvälisesti: järjestön tiiviit kansainväliset yhteydet ulottuvat niin Pohjoismaiden, Euroopan kuin koko maailman tasolle.

Kansainvälisen toimintamme lähtökohtana on opettajien edunvalvonta, opettajien aseman parantaminen ja koulutuksen kehittäminen. Teemme läheistä yhteistyötä muiden opettajajärjestöjen, kuten pohjoismaisen Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS:n, eurooppalaisen ETUCE:n ja maailmanlaajuisen Education International EI:n, kanssa.

OAJ on myös jäsenenä Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-verkostossa, FIPSU:ssa.
FIPSU on kansainvälisten asioiden julkisen sektorin verkosto yli keskusjärjestörajojen.

Kansainväliset painopisteemme

Pohjoismaisessa yhteistyössä korostamme tietojen ja kokemusten vaihtoa, sillä pohjoismainen yhteistyö on väylä eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen opettajien ay-toimintaan.

Vaikutamme Euroopan unionin koulutuspoliittisiin linjauksiin vaikuttamalla ensisijaisesti Suomen hallituksen ja ministeriön kannanottoihin.

Valvomme opettajien etuja kansainvälisesti sekä kotimaan hallinnon että etenkin opetusalan yhteisen organisaation Education Internationalin kautta.

» Nordiska Lärarorganisationers Samråd
» ETUCE
» Education International

Kansallinen yhteistyö

OAJ vaikuttaa maailmanlaajuisesti opettajien ja koulutuksen asemaan kansallisella yhteistyöllä, sillä julkisia palveluita koskevilla kansallisilla päätöksillä on usein kansainväliset juuret.

Globalisaatio, EU:n laajeneva ja syvenevä yhdentyminen sekä julkisten palveluiden uudistaminen vaativat ammattiliittojen edunvalvonnalta uudenlaista lähestymistapaa. Siksi tietojen ja kokemusten vaihtaminen liittojen kesken ja rajat ylittävä edunvalvonta on tärkeää.

Kehitysyhteistyö ja solidaarisuustyö

OAJ:n valtuusto linjasi OAJ:n kansainvälistä strategiaa piirun verran uuteen suuntaan keväällä 2019. Tavoitteeksi tuli muun muassa nostaa solidaarisuustyön rahoitus 0,7 prosenttiin jäsenmaksutuotoista.

OAJ:n solidaarisuustyön ajankohtaiset asiat kootaan Teemme hyvää -sivulle.

OAJ:n kansainvälinen strategia (PDF)Teemme hyvää


Apua ja neuvontaa

Järjestöllä on vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen ja työsuojeluvaltuutettuineen. Lähes jokaisessa kunnassa on OAJ:n paikallisyhdistys.

Jäsenenä saat apua ja neuvontaa omaa työtäsi ja palvelussuhteesi ehtoja koskevissa asioissa sekä OAJ:n kouluttamilta luottamusmiehiltä että OAJ:n toimiston asiantuntijoilta.

Ota meihin yhteyttä


Tuoreimmat talousraportit

OAJ:n talous on vahvalla pohjalla. Jokainen jäsen ja asiasta kiinnostunut voi tutustua talouslukuihimme alta löytyvien linkkien kautta.

Tilinpäätös 2021 (PDF)Tilintarkastuskertomus 2021 (PDF)

Jaa