• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilulla selvitetään, vastaisiko vuosityöaika opettajan työn muutokseen. Kokeilun tavoitteena on arvioida, voisiko vuosityöaikajärjestelmä rajata opettajan työmäärää ja saada kaiken opettajan tekemän työn palkanmaksun perusteeksi. Kolmivuotinen kokeilu päättyy nyt Helsingissä, Vaasassa ja Lahdessa. Kokeilu jatkuu Jyväskylässä lukuvuoden 2021-22 ja Vantaalla kesään 2023 saakka.

 

 

Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu pähkinänkuoressa

 • Opettajan työ on muutoksessa. Opetusvelvollisuuteen perustuva työaikajärjestelmä ei tunnista opettajan jatkuvasti muuttuvaa työnkuvaa, ja tällöin opettaja tekee osan töistään ilman korvausta. Kokeilu mahdollistaa sellaistenkin työtehtävien korvaamisen, joita ei korvata nykyjärjestelmässä.
 • OAJ haluaa lisätä jäsentensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Kokeilun avulla selvitämme, auttaisiko vuosityöaika rajaamaan opettajan työmäärää.
 • Kolmivuotiseen kokeiluun lähti vuonna 2018 mukaan seitsemän alakoulua, joista kaksi irtautui kokeilusta toisen vuoden jälkeen. Myöhemmin kokeiluun liittyi kaksi yhtenäiskoulua. Kokeilu  jatkuu vielä joissakin kouluissa vuoden tai kaksi.
 • Kokeilussa mukana olevat opettajat ovat äänestäneet halukkuudestaan osallistua kokeiluun. Jokaisessa mukana olevasta koulusta vähintään puolet – usein kaksi kolmasosaa – opettajista on kannattanut kokeilua.
 • OAJ voi irtisanoa kolmivuotisen kokeilun, mikäli kokeilukouluissa tulee ylitsepääsemättömiä ongelmia.
 • Kyseessä on nimensä mukaisesti kokeilu. OAJ:n hallituksen yksiselitteinen kanta on se, että perusopetuksessa ei siirrytä pysyvästi vuosityöaikaan näin pienimuotoisen kokeilun perusteella.
 • Vuosityöaikakokeilu herättää kysymyksiä ja huolia. OAJ:lle jäsenten etu on aina tärkein. Siksi OAJ:n tavoitteena on aidosti etsiä, millainen työaikajärjestelmä ajaa opettajien etua parhaiten, ja sen vuoksi haluamme kuulla, millaiset asiat siinä eivät toimi tai pitää toimia paremmin. Nämä saadaan selvitetyksi vain kokeilemalla.
 • Lue opettajien vuosityöaikakokemuksista Opettaja-lehden artikkelista täältä
 • Lue vuosityöaikakokeilukyselyn tuloksista Opettaja-lehden artikkelista täältä.
 • Päivitämme tälle sivulle ajantasaista vuosityöaikakokeiluun liittyvää tietoa.

Tietoa vuosityöaikakokeilusta

Mikä vuosityöaikakokeilu?

OAJ:n hallitus hyväksyi tammikuussa 2018 sopimuksen perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Uutta työaikamallia kokeillaan viidessä eri kunnassa. Kolmivuotinen kokeilu on myös mahdollista irtisanoa, mikäli se ei täytä OAJ:n hallituksen asettamia tavoitteita.

Mistä kokeilussa on kyse?

Miksi uutta työaikamallia kokeillaan?

Kokeilulla selvitetään, vastaisiko vuosityöaika opettajan työn muutokseen. Vuosityöajassa kaikki opettajan tekemä työ on näkyvillä ja siten palkanmaksun perusteena. Kokeilun avulla kerätään tietoa, miten nykyistä työaikajärjestelmää tulisi kehittää.

Työaikajärjestelmän kehittäminen

 

Kysyttävää kokeilusta?

Kerro, mikä perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa tökkii, ihmetyttää tai ihastuttaa. Jokainen voi lähettää omia vuosityöaikakokeiluun liittyviä kysymyksiään, kehitysideoitaan tai huolenaiheitaan tällä lomakkeella.

Omaa nykyistä palvelussuhdettaan koskeviin kysymyksiinsä jäsenet saavat parhaiten vastauksen tietoturvallisilla yhteydenottolomakkeilla tai puhelimitse.

Tätä kokeilu tarkoittaa

Miten kokeilu vaikuttaa työaikaan?

Opettajan vuosityöaika on kokeilussa vähintään 1 520 tuntia. Opettaja saa valita tekemänsä työn ajankohdan, tavan ja paikan vähintään 25–40 prosentin osalta. Kokeilun tarkoituksena ei ole muuttaa koulun arkea.

Vuosityöaikakokeilun työaika

Miten kokeilu vaikuttaa palkkaan?

Vuosityöaikakokeilussa kaikki opettajan tekemä työ saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kokeilun aikana palkka pysyy vähintään samalla tasolla tai nousee samoilla työtehtävillä.

Vuosityöaikakokeilun palkka

Miten työaikaa suunnitellaan?

Kokeilussa opettajan vuosittainen työaika vahvistetaan työaikasuunnitelmaan. Opettajan ei tarvitse tehdä töitä, joita ei ole suunnitelmassa. Suunnitelman toteutumista seurataan, ja sitä muutetaan tarvittaessa.

Työajan suunnittelu ja seuranta
 

Miten kokeilu vaikuttaisi palkkaan ja työaikaan? Testaa laskurilla!

Voit testata laskurilla, miten vuosityöaikakokeilu vaikuttaisi palkkaasi ja työaikaasi. Huomioithan, että laskurissa näkyvä peruspalkka on vuosityöaikakokeilun peruspalkka, ei tämänhetkinen opv-järjestelmän mukainen peruspalkka. Vuosityöaikakokeilussa opettajien peruspalkat nousevat opetusvelvollisuusjärjestelmän mukaisen 2,5 ylitunnin verran.

Lataa perusopetuksen vuosityöaikakokeilun laskuri (Excel)

Katso myös video-ohjeistukset laskurin käyttöön. Videoilla ohjeistetaan esimerkkien avulla, kuinka luokan- ja aineenopettajat voivat arvioida omaa työaikaansa ja palkkaansa, mikäli he olisivat mukana vuosityöaikakokeilussa.

Luokanopettajan työaika ja palkka perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa

Videolla työmarkkina-asiamies ohjeistaa esimerkkien avulla, miten luokanopettaja voi arvioida, mitkä oma työaika ja palkka olisivat, mikäli hän olisi kokeilussa mukana.

Aineenopettajan työaika ja palkka perusopetuksen vuosityöaikakokeilussa

Videolla työmarkkina-asiamies ohjeistaa esimerkkien avulla, miten aineenopettaja voi arvioida, mitkä oma työaika ja palkka olisivat, mikäli hän olisi kokeilussa mukana.

 

Lisää aiheesta Opettaja-lehdessä

Vuosityöaika Opettaja-lehdessä

Opettaja-lehdessä julkaistaan säännöllisesti juttuja sekä perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta että ammatillisten oppilaitosten vuosityöajasta.

Lue lisää Opettaja-lehdestä

Vuosityöaikakokeilusta ratkaisuja opettajan työn muutokseen? Katso video!

Opettajan työ on jatkuvassa muutoksessa. Pysyykö työaikajärjestelmä vauhdissa mukana? Vuosityöaikakokeilulla selvitetään, voisiko vuosityöaika vastata opettajan työn muutokseen.

Tavoitteena on löytää malli, jossa jokainen opettajan työtunti saadaan palkanmaksun perusteeksi. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella arvioidaan, kuinka työaikamalleja tulisi jatkossa kehittää.

OAJ:n kehittämispäällikkö Jaakko Salo ja neuvottelupäällikkö Pekka Pankkonen avaavat videolla vuosityöaikakokeilun raameja.