• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Käyttökatko kirjautumista vaativissa palveluissa 21.3. klo 16-17.

Ammatillisten oppilaitosten reformi etenee – OAJ: lisää resursseja opetukseen ja opiskelijoiden tukeen

19.03.2021 - 17.42 Uutinen
Kuvituskuva

Ammatillisten oppilaitosten reformin tilannetta tarkastelleiden selvitysten mukaan sen toimeenpano on edennyt, mutta parannettavaakin löytyy. OAJ nostaa esiin erityisesti tarpeen uudistaa ammatillisten oppilaitosten rahoitusta ja vaatii, että opinto-ohjaajia ja erityisopettajia on palkattava lisää.

Tällä viikolla julkaistun Owal Groupin selvityksen ja Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuskertomuksen mukaan suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta on syytä olla ylpeä.  Ammatillisen koulutuksen reformissa tehtiin mittava toimintakulttuurin muutos samalla, kun rahoitusta heikennettiin.

Reformin edistämistä tarkastelleen selvityksen mukaan sen toimeenpano on edennyt ja tavoitteiden toteutuminenkin etenee. Selvityksessä on kuitenkin tuotu esiin vaikeudet ja haasteet, joita tavoitteiden toteuttamisessa on ollut.

Reformin merkittävänä heikkoutena on OAJ:n erityisasiantuntija Inkeri Toikan mukaan ennakoimattomuus ja pirstaleisuus, jonka myös koulutuksen järjestäjät nostavat selvityksessä oikeutetusti esiin.

— Reformi on todellakin vielä kesken rahoituksen osalta ja kaipaa edelleen uudistamista. Mittavien leikkausten takia onnistuminen vaatii rahoitusuudistuksen jatkamisen lisäksi lisäpanostuksia. Kehysriihessä on välttämätöntä muuttaa nyt jaossa olevan 80 miljoonan euron hankerahoitus pysyväksi, Toikka painottaa. 

Ammatilliseen opettajuuteen kiinnitettävä yhä huomiota

Ammatillisten opettajien työnkuva muuttui radikaalisti reformissa. Selvityksen mukaan päivittäiset työtehtävät opetusryhmän edessä vähentyivät ja opettaja on opettamisen sijaan valmentanut yksittäisiä opiskelijoita erilaisissa haasteissa, pitänyt yhteyttä työelämän oppimispaikkoihin sekä suorittanut opiskelijahallinnollisia tehtäviä.

OAJ peräänkuuluttaa opettajuuden arvostusta ammatillisessa koulutuksessa.

— Opettaja on oman alansa ammattilainen ja ollut työelämässä useamman vuoden ennen kuin on siirtynyt opettajaksi. Opiskelijalla pitäisi olla oikeus myös saada yksilöllistä opetusta ja ohjausta osaamisen hankkimisessa, Toikka sanoo.

Selvityksen tulokset olivat opetuksen ja ohjauksen riittävyyden osalta ristiriitaisia. OAJ:n opettajilta saama palaute on yhteneväisempi opiskelijabarometrin kuin koulutuksen järjestäjien näkemyksen kanssa. Opiskelijoiden amisbarometrin mukaan 17 prosenttia koki, että omaan opiskelualaan liittyvää opettajan pitämää opetusta voisi olla hieman enemmän ja 11 prosenttia koki, että opetusta voisi olla selvästi enemmän.

— Pidän valitettavana sitä, ettei Owalin ja VTV:n selvityksissä kysytty asiasta tarkemmin opiskelijoilta, vaikka jo ennalta oli tiedossa esimerkiksi opiskelijabarometrin ja ARVO-palautteesta saatujen opiskelijavastausten ristiriitaisuus, Toikka sanoo.

Lisää opinto-ohjaajia ja erityisopettajia

Ongelmia on myös opiskelijoiden tukemisessa. Esimerkiksi opinto-ohjaajien määrissä oli suuria vaihteluita koulutuksen järjestäjien välillä. 

— OAJ on vaatinut, että opinto-ohjaajamitoituksesta säädettäisiin lailla. Yhdellä opinto-ohjaajalla saisi olla enintään 200 ohjattavaa. Opetusministeriö onkin päättänyt, että opinto-ohjauksen kehittämisohjelman yhteydessä selvitetään sitovaa mitoitustarvetta opinto-ohjauksen osalta toisen asteen koulutuksessa, Toikka kertoo.

Myös erityisopettajien osalta tilanne on huolestuttava. Selvityksen mukaan pienillä oppilaitoksilla ei välttämättä ole lainkaan erityisopettajia.

— Erityisopetuksen tarve on kuitenkin suuri, koska opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen mukaan vuosina 2018–2020 ammatillisen perustutkintokoulutuksen opiskelijoista 13 prosenttia oli erityisopiskelijoita ja 2 prosenttia vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, hän toteaa.

Toikka korostaa samassa yhteydessä, että erityisen tuen päätöksen saaneiden opiskelijoiden lisäksi myös muilla opiskelijoilla pitäisi olla oikeus saada erityisopettajan tukea.

Owal Groupin selvityksen mukaan jopa puolet 105 kyselyyn vastanneista koulutuksen järjestäjistä arvioi, että heillä ei ole riittävästi erityisopettajia tarpeeseen nähden. Myös OAJ:n vuonna 2019 ammatillisille opettajille tehdyn kyselyn mukaan 64 prosenttia vastanneista opettajista oli sitä mieltä, että erityisopettajien resurssit olivat riittämättömät.

— Kehysriihessä on ehdottomasti annettava myös lisää rahaa opiskelijoiden tuen parantamiseksi. Toivon myös, että ammatilliset oppilaitokset hakevat jaossa olevaa hankerahaa ja palkkaavat sillä lisää opinto-ohjaajia ja erityisopettajia, Toikka painottaa.

Teksti: Milla Eronen
Kuva: Leena Koskela