• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Mitä tietoa opettajarekisteriin tallennetaan?

OAJ kannattaa rekisteriä, johon kerätään seuraavat tiedot: nimi, ikä, opettajan kelpoisuus tai kelpoisuudet sekä korkeakouluissa suoritetut täydennyskoulutukset. Rekisteriin tallennettaisiin myös tieto virasta, tehtävästä tai toimesta, jossa opettaja tai johtaja työskentelee.

Rekisteri eri olisi kaikille avoin. Siksi OAJ:lle on tärkeää, että opettaja saa rekisteröitäessä tunnisteen, esimerkiksi opettajanumeron, jota voidaan käyttää muun muassa todistusten allekirjoituksen yhteydessä todentamaan, että kyseessä on laillistettu, kelpoinen opettaja. Tätä tunnistetta käytettäessä myös huoltaja saa tiedon ja näkee, että opettajalla on opettajan koulutus. Huoltajalla ei ole varsinaiseen rekisteriin pääsyä.

Tunnistetta, esimerkiksi opettajanumeroa, voidaan käyttää myös tutkimusten tekemisessä, jotta kelpoisuuden omaava opettaja erottuu ja yksittäistä opettajaa koskevia tunnistetietoja kuten nimeä tai henkilötunnusta ei tarvitse käyttää.

Opettajarekisteri on tarkoitettu opettajan kelpoisuuden suorittaneille opettajille ja johtajille, ei kasvatuksen ja koulutuksen muulle henkilöstölle. Lisäksi sinne kirjataan kaikki opettajien ja johtajien virat ja toimet, joita hoitaa kelpoisuutta vailla oleva henkilö.

Korkeakoulut ilmoittavat valmistuneet opettajat suoraan rekisteriin. Työnantajat ilmoittavat, ketkä opettajat ovat heidän palveluksessaan sekä mitkä virat tai toimet ovat sellaisia, joita hoitaa ei-kelpoinen henkilö.