• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

OAJ:llä muutostoiveita ehdotukseen perhevapaauudistuksesta

28.04.2021 - 13.07 Lausunto
Kuvituskuva

OAJ pitää perhevapaauudistuksen etenemistä tervetulleena. Uudistus on askel oikeaan suuntaan Sen vaikutuksia pitää kuitenkin seurata ja arvioida. Uudistus lisää perhevapaiden joustavuutta, mikä vaikuttaa varhaiskasvatukseen. Näitä vaikutuksia pitää ottaa huomioon jo ennakolta, jotta voidaan riittävin toimin ehkäistä lasten ja henkilöstön kuormittumista.

Perhevapaauudistukseen ei liitetty lasten kotihoidon tuen uudistamista, mikä jättää kokonaisuudistuksen puolitiehen. OAJ edellyttää, että perhevapaita koskevaan esitykseen linjataan jatkotyöksi lasten kotihoidontukijärjestelmän uudistaminen.

OAJ:n mielestä esityksen osittaista vanhempainvapaata koskevat säännökset eivät kannusta osa-aikaiseen työntekoon, koska osittainen vanhempainvapaa kuluttaisi päivärahapäiviä kuten kokoaikainen vapaa. OAJ:n mielestä lakiehdotusta tulee muuttaa siten, että käytettäessä osittaista vanhempainvapaata tämä huomioidaan päivärahakauden kestossa.

OAJ myös katsoo, että työntekijän tulee voida päättää, milloin aloittaa raskausvapaan, eli aikaisintaan 30 arkipäivää ja viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Esitetty uudistus tarjoaa perheille mahdollisuuden jakaa lasten hoitovastuuta nykyistä tasaisemmin molemmille vanhemmille, mikä parantaa työelämän tasa-arvoa. Yhdenvertaisuus erityyppisten perheiden kesken toteutuisi jatkossa nykyistä paremmin ja uudistuksen jälkeen perhevapaita koskevan lainsäädännön terminologia on sukupuolineutraalia.

Omaishoitovapaata koskeva säännös helpottaa työelämän ja perheen yhteensovittamista tilanteissa, joissa työntekijän läheiset kaipaavat apua oman toimintakykynsä alenemisen vuoksi.

Lataa ja lue koko lausunto
Jaa