• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Jäsen kysyy: Miten yhdenvertaisuuslain muuttamisen pitäisi näkyä työssäni?

11.10.2023 - 10.21 Blogi
Kuvituskuva

Yhdenvertaisuuslakia uudistettiin kesäkuussa. Miten se näkyy jäsenen työssä? OAJ:n erityisasiantuntija Sari Melkko vastaa.

Työelämää säätelee koko joukko lakeja, joiden tarkoitus on suojata sinunkin työtäsi. Tällainen on on esimerkiksi työaikalaki, mutta vähemmän tunnettu on yhdenvertaisuuslaki. Sitä uudistettiin kesäkuussa, ja sen vaikutukset näkyvät työpaikoilla.

Yhdenvertaisuuslaki on ollut voimassa jo pitkään, mutta nyt laki muuttuu niin, että yhdenvertaisuussuunnitelmavelvoite  koskee myös varhaiskasvatuksen toimipaikkoja. Yhdenvertaisuussuunnitelmavelvoite tarkoittaa siis yksinkertaisesti velvoitetta tehdä työpaikalla yhdenvertaisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuuden edistäminen koskee myös rekrytointikäytäntöjä. Työpaikalla täytyy laittaa paperille, miten työpaikka on syrjimätön. Suunnitelmien käyttöönotossa on kahden vuoden siirtymäaika, joten tämä varmasti ehditään tehdä työpaikoilla.

Tämä saattaa kuulostaa byrokratialta, mutta on kaukana siitä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelman tekeminen on lakisääteisesti työnantajan velvollisuus ja se tehdään työpaikalla yhteistyössä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat voidaan yhdistää yhdeksi suunnitelmaksi. Suunnitelmassa tulee kiinnittää varhaiskasvatuksessa huomiota myös lasten oikeuteen vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.

Lakiuudistuksessa selkeytettiin viranomaisten rooleja: jatkossa yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimivalta valvoa yhdenvertaisuuslain noudattamista myös yksittäisissä syrjintätapauksissa. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii rinnakkain työsuojeluviranomaisten kanssa.

Kolmas tärkeä kohta oli häirinnän määritelmän muuttaminen. Jatkossa häirintä ei välttämättä tarvitse yksittäistä uhria ollakseen häirintää.  Aikaisemmin lain tarkoittamaa häirintää pystyi kohdistamaan vain ihmisyksilöihin. Uuden, voimassa olevan lain mukaan häirintään voi syyllistyä myös häiritsemällä ihmisryhmää. Hyvänä esimerkkinä muutoksesta on, että häirintään syyllistyy puhumalla asiattomasti kokonaisesta etnisestä ryhmästä.

Muutoksen myötä velvollisuus puuttua häirintään vahvistuu. Tasa-arvoinen ja syrjimätön työelämä on jokaisen oikeus. Laki vaatii konkreettisia toimenpiteitä tehdä työelämästä kaikille parempaa ja turvallisempaa. Kunnollinen ja arvostava työpaikka on kaikkien etu: se on vetovoimatekijä työvoimaa palkatessa, pitovoimatekijä kilpailutilanteissa ja hyvän työpaikan käyntikortti.

Jos työpaikalla ei ole vielä yhdenvertaisuussuunnitelmaa, asiasta kannattaa kysyä työsuojeluvaltuutetulta.

Sari Melkko
Erityisasiantuntija, työelämäpalvelut

Haluamme palvella jäseniämme asiantuntevasti, luotettavasti ja ratkaisuhakuisesti. Tämä blogi on osa syksyn 2023 #KysyOAJ:ltä -blogisarjaa, jossa asiantuntijamme vastaavat jäsentemme esittämiin, heidän työtään ja arkeaan koskeviin kysymyksiin.

#KysyOAJ:ltä #jäsenyyskannattaa

KysyOAJ:ltä
KysyOAJ:ltä