Lärarens uppgift är att garantera en trygg studie- och arbetsmiljö. Ibland kan det ändå uppstå disciplinära problem och då ska du som lärare veta hur du agerar.

Som OAJ-medlem får du vid trakasserier, våldssituationer eller andra ordningsproblem omedelbart stöd av förtroendemannen, OAJ-aktiva och våra jurister.

Disciplin och åtgärder

Bekanta dig med gällande lagstiftning:

Disciplin i grundskolan (PDF på finska)Disciplin i gymnasiet (PDF på finska)
Disciplin i yrkesutbildningen (PDF på finska)


Trakasserier och våldssituationer i undervisningen

Ingen behöver uthärda trakasserier, våld eller hot om våld på jobbet eller i studierna.

Varje arbetsgivare inom utbildningssektorn måste ha uppdaterade och i samarbete uppgjorda planer och rutiner för hur

  • läraren agerar vid trakasserier, mobbning eller våld mot elev
  • hur arbetsgivaren agerar vid trakasserier och våldssituationer som riktar sig mot personalen
  • hur personalen lätt och enkelt rapporterar om situationerna till arbetsgivaren.

Vid behov måste arbetsgivaren vidta ändringar för att förbättra lärarnas arbetssäkerhet.

Hur kan säkerheten förbättras?

Förändringar och verksamhetssätt som förbättrar säkerheten

  • Eleven undervisas i liten grupp eller inom specialundervisningen och elevgruppen görs mindre.
  • Lärar- och assistentresurserna ökas och lärarna får fortutbildning i att hantera våldssituationer och hur gå till väga i disciplinärenden.
  • Lärarna får öva sig i hur man avlägsnar och håller i en elev.
  • Skolans anvisningar för våldssituationer och trakasserier samt ordningsregler ses över.
  • Skolans och klassrummens säkerhet förbättras och larmsystem och kameraövervakning införs. Kameraövervakning kräver att saken först behandlas i samarbetsförfarande innan övervakningen tas i bruk.
  • Fortbildning för lärarna och utbildningen uppdateras vid behov.

Vår arbetslivsguide ger dig mer säkerhetsinformation och anvisningar för hur du ska göra om du utsätts för våld på arbetsplatsen.

Till arbetslivsguiden

Dela