Sökresultat för "Trygghet och säkerhet"

OAJ om corona: Frånvaro på grund av exponering eller symptom

Jag hör till en riskgrupp, vad göra? Sjukledig med eller utan lön? Bland annat det här svarar vi på.

21.01.2022 Nyheter
OAJ: Regeringens beslut är inte överraskande men nu behövs omedelbara åtgärder för att förbättra coronasäkerheten

Regeringens coronagrupp samlades på fredag eftermiddag för att ta ställning till social- och hälsovårdsministeriets förslag om att alla skolor och läroanstalter skulle övergå till distansundervisning från början av nästa vecka. Beskedet är att skolorna och läroanstalterna fortsätter med närundervisning.

07.01.2022 Nyheter
Omikron förändrade läget – snabba coronaåtgärder behövs för att trygga närundervisningen

OAJ:s ställningstagande i onsdags om att övergå till distansundervisning har väckt diskussion både för och emot. Ställningstagandet syftar till att trygga närundervisningen som vi har försvarat under hela coronatiden. Omikron har dock förändrat läget eftersom smittspridningen är stor också bland barn, vilket i sin tur ytterligare försnabbar smittspridningen bland hela befolkningen. Under distansundervisning kan behövliga åtgärder vidtas för att trygga närundervisning.

07.01.2022 Nyheter
OAJ kräver en trygg skolstart på vårterminen – distansundervisning är det bästa alternativet i det rådande läget

OAJ understöder social- och hälsovårdsministeriets förslag om att skolorna ska på grund av det förvärrade coronaläget övergå till distansundervisning när vårterminen inleds. OAJ kräver att man så snabbt som möjligt och absolut senast på fredag morgon tar beslut om att övergå till distansundervisning som skulle gälla för hela landet och januari ut. Rektorerna och lärarna behöver snabbt besked för att kunna organisera övergången och informera om saken.

05.01.2022 Nyheter
OAJ kräver: Lärarna måste få den tredje coronavaccindosen under jullovet

Coronapandemin bekämpas bäst i daghem, skolor och läroanstalter med att höja vaccinationstäckningen. Inom utbildningssektorn är personalen dagligen i kontakt med ovaccinerade. OAJ kräver att de lärare som vill, ska vaccineras under jullovet.

22.12.2021 Nyheter
I Forssa med omnejd får undervisningspersonalen redan coronavaccin

Forssa välfärdsdistrikt erbjuder lärarna vaccin mot covid-19 när vaccineringstider annulleras. Närmare ett par hundra lärare från daghem, grundskolor och gymnasier har redan tagit tillfället i akt.

27.04.2021 Nyheter
Undervisningspersonalen borde få vaccin senast före slutet av juni och lärarna inom småbarnspedagogik genast efter riskgrupperna

OAJ har gett sitt utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet om vaccinationsordningen. I utlåtandet påpekar OAJ att man utöver regionala prioriteringar också borde kunna prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen.

13.04.2021 Nyheter
OAJ och Lärarförbundet: Vaccineringen av lärare måste påskyndas

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande.

19.02.2021 Pressmeddelande
Arbetarskyddsfullmäktige med i coronagrupper

Corona medförde utmaningar också för arbetarskyddet. Ett fungerande arbetarskyddssamarbete är i arbetsplatsgemenskapernas intresse och eventuella brister ska tas på allvar.

17.02.2021 Nyheter
Utflykter som ordnas av daghemmet

Utflykter som ordnas av daghemmet är en del av småbarnspedagogiken enligt lagen om småbarnspedagogik och en central del av daghemmets verksamhet. Lärare inom småbarnspedagogiken ansvarar med sina team för att småbarnspedagogiken är trygg och följer lagen om småbarnspedagogik och planen för småbarnspedagogik.

10.02.2021 Sida