Arbetslivsguiden

Vår arbetslivsguide ger dig som arbetar inom utbildning, fostran och forskning information om anställningsvillkor och lösningar till problemsituationer.

Ska du börja ett nytt jobb?

Bekanta dig med ditt avtalsområde och kolla vad du ska tänka på när du tar emot ett nytt jobb.

Anställningsförhållandet

Olika arbetstidsformer – vad gäller för vem?

Det finns olika arbetstidsformer inom utbildningssektorn beroende på bland annat läroanstalt, uppgift och avtalsområde.

Arbetstid

Hur är lönen uppbyggd?

Bestämningsgrunder för lön och tillägg.

Lön

Känner du till ditt avtal?

Det finns många tjänste- och arbetskollektivavtal inom utbildningssektorn. Vet du vilket avtal som gäller dig?

Avtal

Dags för semester?

Sommaravbrott, semester, semesterpenning och semesterersättning.

Semester

Planerar du familjeökning?

Moderskaps- och faderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och andra ledigheter för familjen.

Familjeledigheter

Siktar du in dig på studier eller alterneringsledighet?

Vissa ledigheter och prövningsbaserade ledigheter.

Studie- och alterneringsledighet samt andra ledigheter

Sjuk?

Sjukfrånvaro, läkarbesök, olycksfall på arbetsplatsen och att insjukna under semestern.

Sjukledighet

Mår du bra på jobbet?

Arbetsbelastning och stress försämrar arbetshälsan – företagshälsovården och en sporrande arbetsmiljö hjälper dig med välbefinnandet!

Arbetshälsa

Hur ser en trygg arbetsmiljö ut?

Alla måste få känna att de är i säkerhet på sin arbetsplats. En trygg och sund arbetsmiljö är A och O.

En säker arbetsmiljö

Vem ansvarar för arbetarskyddet på din arbetsplats?

Det är arbetsgivarens sak att se till säkerhet, jämställdhet och välbefinnande i arbetsmiljön.

Arbetarskydd

Hur kan man ingripa i diskriminering i arbetslivet?

En bra arbetsgemenskap fungerar jämställt och likvärdigt.

Jämställdhet och likabehandling

På vilka grunder kan anställningen vara på viss tid?

Visstidsanställningar hör till undantagen. Tillsvidareanställningar är huvudregeln också inom utbildningssektorn.

Visstidsanställning

Inte helt enligt handboken?

Varning, hörande och bestrida upphävning av anställning.

Anställningen upphör på grund av personrelaterade orsaker

Hur går samarbetsförfarandet till?

Samarbetsförfarandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i syfte att utveckla verksamheten på arbetsplatsen och arbetstagarnas möjligheter att påverka arbetet.

Samarbetsförfarande

På vilka grunder kan en anställd sägas upp?

Permittering, samarbetsförfarande och hävning av anställning under prövotiden.

Arbetet tar slut

Ska du gå i pension?

Vad ska man tänka på när man går i pension? Ta vara på våra tips!

Pension

Siktar du på jobb inom sektorn för utbildning, fostran och forskning?

Tips och stöd för jobbsökning och karriärplanering. Anvisningar för arbetslöshet.

Karriärguide