Arbetslivsguiden

Vår arbetslivsguide ger dig som arbetar inom utbildning, fostran och forskning information om anställningsvillkor och lösningar till problemsituationer.

Anställningsförhållandet

Bekanta dig med ditt avtalsområde och kolla vad du ska tänka på när du tar emot ett nytt jobb.

Anställningsförhållandet

Arbetstid

Det finns olika arbetstidsformer inom utbildningssektorn beroende på bland annat läroanstalt, uppgift och avtalsområde.

Arbetstid

Lön

Bestämningsgrunder för lön och tillägg.

Lön

Avtal

Det finns många tjänste- och arbetskollektivavtal inom utbildningssektorn. Vet du vilket avtal som gäller dig?

Avtal

Semester

Sommaravbrott, semester, semesterpenning och semesterersättning.

Semester

Familjeledigheter

Graviditetsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och andra ledigheter för familjen.

Familjeledigheter

Andra ledigheter

Vissa ledigheter och prövningsbaserade ledigheter.

Studie- och alterneringsledighet samt andra ledigheter

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro, läkarbesök, olycksfall på arbetsplatsen och att insjukna under semestern.

Sjukfrånvaro

Arbetsvälbefinnande

Arbetsbelastning och stress försämrar arbetshälsan – företagshälsovården och en sporrande arbetsmiljö hjälper dig med välbefinnandet!

Arbetsvälbefinnande

Arbetssäkerhet

Alla måste få känna att de är i säkerhet på sin arbetsplats. En trygg och sund arbetsmiljö är A och O.

En säker arbetsmiljö

Arbetarskydd

Det är arbetsgivarens sak att se till säkerhet, jämställdhet och välbefinnande i arbetsmiljön.

Arbetarskydd

Likabehandling

En bra arbetsgemenskap fungerar jämställt och likvärdigt.

Jämställdhet och likabehandling

Visstidsanställning

Visstidsanställningar hör till undantagen. Tillsvidareanställningar är huvudregeln också inom utbildningssektorn.

Visstidsanställning

Varning och uppsägning

Varning, hörande och bestrida upphävning av anställning.

Varning och uppsägning

Samarbetsförfarande

Samarbetsförfarandet är en förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarna i syfte att utveckla verksamheten på arbetsplatsen och arbetstagarnas möjligheter att påverka arbetet.

Samarbetsförfarande

Inget arbete

Permittering, samarbetsförfarande och hävning av anställning under prövotiden.

Inget arbete

Pension

Vad ska man tänka på när man går i pension? Ta vara på våra tips!

Pension

Siktar du på jobb inom sektorn för utbildning, fostran och forskning?

Tips och stöd för jobbsökning och karriärplanering. Anvisningar för arbetslöshet.

Karriärguide