Elektroniska kontaktformulär

Som medlem i OAJ kan du anmäla ändringar i ditt medlemskap med ett kontaktformulär. Det går också lätt att ansöka om medlemskap på nätet.

När du gör ändringsanmälan på nätet får vi snabbare fram dina uppgifter. Om du ansöker om medlemskap på nätet kommer också medlemsförmånerna snabbare igång.

Med kontaktformulär kan du

  • ansöka om medlemskap
  • anmäla ändring i kontaktuppgifterna och byte av arbetsgivare eller förening
  • anmäla familjeledighet, alterneringsledighet, arbetslöshet, annan oavlönad ledighet eller pensionering
  • meddela om ändringar i dina förtroendemannauppgifter
  • kontakta OAJ.

Något att fråga om medlemsavgifterna?

Medlemsavgifterna


Anslutningblankett

Fyll i en anslutningsblankett om du är helt ny medlem eller övergår från SOOL till ordinarie medlem i OAJ.

Bli medlem


Ny arbetsgivare,arbetsplats, lokal- eller lärarförening?

Meddela oss om du får en ny arbetsgivare och/eller arbetsplats, om din lokalförening eller lärarförening ändras eller om du vill göra en fullmakt för att medlemsavgiften ska kunna dras av direkt från din lön.

Om du bara byter arbetsplats men inte arbetsgivare, ska du meddela om saken direkt till vår medlemsservice.

Obs! Endast inloggade användare kan fylla i formuläret.

Meddela ändringarna/gör upp en uppbördsfullmaktKontakta medlemsservice


Ändringsanmälan

Med ändringsanmälan kan du ändra din kontaktinformation eller meddela om oavlönad period (mammaledighet, föräldraledighet, vårdledighet, alterneringsledighet). Under en oavlönade period betalar du nedsatt medlemsavgift.

Obs! Du måste vara inloggad för att fylla i formuläret.

Gör ändringsanmälan


Anmälan om pensionering

Du kan anmäla om din pensionering med kontaktformuläret nedan. Meddela oss först när du har ett permanent pensionsbeslut. Endast inloggade användare kan fylla i formuläret.

När du går i pension ska du också meddela löneräknaren och begära tillbaka fullmakten för uppbörd av medlemsavgiften.

Meddela om pensionering


Kontaktformulär

Du kontaktar OAJ bäst genom kontaktformulär. När du är inloggad kommer din kontaktinformation färdigt i formuläret och försnabbar ditt ärende. Samtidigt kan du kolla att din kontaktinformation är korrekt och vid behov uppdatera uppgifterna via Egna uppgifter.

Efter inloggning ska du välja ett ämne för ditt ärende. Därefter öppnar formuläret och du kan precisera ämnet och fylla i uppgifterna.

Till kontaktformulären