Utbildningssektorn och politik

OAJ är en aktiv påverkare inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken. Utgångspunkten för vår verksamhet är lärarnas intressebevakning och att utveckla utbildning, fostran och forskning. Vi påverkar både nationellt och internationellt och tar ställning till riktlinjer för att utveckla utbildningen.

 

Kommunalval 2021: Utbildningavgör!

Efter social- och hälsovårdsreformen är över hälften av kommunernas uppgifter tjänster inom utbildning, småbarnspedagogik och bildning. Därför behöver vi kommunala beslutfattare som förstår sig på utbildning och inser dess värde.

Kommunalvalet 2021

Utbildning i Finland

Utbildningen i Finland är i internationella toppen

OAJ arbetar hela tiden för att vi också i framtiden ska ha ett jämlikt utbildningssystem. Vi betonar det livslånga lärandet och att varje skede är betydelsefullt.

Det finländska utbildningssystemet

Lärarna i centrum i digitaliseringen

Utbildningen måste hänga med i digitaliseringen och därför kommer vi med förslag till hur det digitala språnget ska vara lättare.

Digitaliseringen i utbildningen