Illustration

Vem är ansvarig om ett barn eller elev skadar sig under dagis- eller skoldagen? Olyckan kan vara framme till exempel på en utflykt eller ett idrottsevenemang. Bekanta dig med vad läraren ansvarar för.

Lärarens arbete är att stödja och främja lärandet och kunskapsutvecklingen hos barn, unga och vuxna. Det innebär att läraren undervisar på en rätt anpassad nivå och i enlighet med elevernas behov.

Läraren samarbetar med hemmet. Läraren informerar vårdnadshavarna om saker som gäller skolgången och lärandet såsom bedömning, mål för lärandet, skolmiljöer, arbetsvanor och skolårshändelser.

Ansvar och skyldigheter går hand i hand

I lärararbetet går ansvar och skyldigheter hand i hand.

Läraren är ansvarig för barnen eller eleverna i sin grupp under dagisdagen eller skoldagen. Ansvaret är större ju yngre barnen eller eleverna är.

Kom ihåg att lärarens ansvar inte kan överföras på någon annan.

Läraren skapar en trygg lärmiljö

Varje barn och elev har rätt till en trygg lärmiljö.

Läraren spelar en avgörande roll för att skapa en trygg lärmiljö. Om något händer avväger man i första hand lärarens ansvar och därefter rektorns.

Ansvaret gäller skolverksamheten

I skolverksamheten ansvarar läraren för sin grupp i undervisningen, förflyttningen mellan olika undervisningsplatser och för utfärder. Vägen till och från skolan, discon, penninginsamlingar för utfärder och tandläkarbesök hör inte till lärarens ansvar.

Dela