Det lönar sig med korrekta medlemsuppgifter, för då kan vi bättre bevaka dina intressen och trygga en god informationsgång.

När dina uppgifter är korrekta i vårt medlemsregister får du post och meddelanden till rätt adress. På så sätt undviker du också eventuella onödiga påminnelser. Det finns ändringar som inte når oss annat än via dig; exempelvis byte av arbetsgivare, oavlönade perioder, examen eller pensionering.   

Uppdatera dina uppgifter när

  • kontaktuppgifterna ändras
  • du har oavlönade perioder
  • du byter arbetsplats eller arbetsgivare
  • du har tagit examen
  • du går i pension
  • du vill beställa årskalendern

Så här lyckas du med uppdateringen

Först ska du logga in till egna uppgifter.

När du loggar in kan du administrera dina medlemsavgifter och exempelvis göra en uppbördsfullmakt till arbetsgivaren. Efter inloggning hittar du också information som bara syns för medlemmarna!

Till egna uppgifterSå här loggar du inKontaktformulär

Dela