Undervisning utanför skolan ger mångsidigare inlärningsmiljöer och aktiverar eleverna. Utgångspunkten är att läraren har ett odelat ansvarar för eleverna under hela resan.

Undervisning utanför skolan är till exempel utfärder, lägerskolor, klassresor och andra besök. De är en del av skolans verksamhet och måste ingå i årsplanen.

När läraren deltar i resa eller lägerskola som finns i årsplanen är det en tjänsteresa för läraren. Ersättningar betalas i enlighet med kollektivavtalet så som reseersättning och dagtraktamente.

Kom-ihåg-lista för en trygg utfärd

OAJ har gjort en kom-ihåg lista till hjälp för planering av utfärd.

En trygg resa är en rolig resa!

Medlemsinfo

Lägerskola

En lyckad lägerskola ger minnen för livet! Men en bra och trygg lägerskola måste planeras
noggrant och i god tid.

Bekanta dig exempelvis med Hem och skolas tips och anvisningar för lägerskola

Dela