OAJ och Forskarförbundet besöker alla universitet – diskussion om regeringsprogrammet och hur locka internationell expertis

07.09.2023 - 15:39 Nyheter
Illustration

Under hösten träffar OAJ och Forskarförbundet ledningen vid landets alla universitet. Under besöken ger universiteten lokala synpunkter till stöd för nationellt påverkansarbete och vidare diskuteras aktuella frågor i det akademiska arbetslivet.

OAJ och Forskarförbundet ska tillsammans med universitetsledningarna landet runt diskutera regeringsprogrammet och högskolornas finansiering. Vidare ska man fundera på hur man ska lyckas locka internationella experter.

– Vi är också intresserade av universitetens åtgärder för att stärka personalens välbefinnande, olika akademiska karriärvägar och förändringar i det akademiska arbetet. Högskolepedagogik och uppskattningen av undervisningsarbetet har nu stått i fokus, säger Hanna Tanskanen som är specialsakkunnig i universitetsfrågor vid OAJ.

– Vi kommer också att med universitetsledningen diskutera forskarutbildningens utmaningar, universitetens dragningskraft som arbetsplatser och universitetens språkpolitik. De här är högaktuella samhälleliga teman och på Forskarförbundets agenda just nu. Det är viktigt för våra medlemmar att det inte bara är (lokala) föreningarna utan också förbundet och universitetsledningen som har god kontakt, säger Johanna Moisio, Forskarförbundets verksamhetsledare.

För två år sedan ordnade förbunden den första gemensamma universitetsrundan.

– Det visade sig att den här typen av möten är viktiga med tanke på samarbetet. Det är bra att varje universitet får ge sin syn på aktuella frågor och tillsammans kan vi omfattande behandla dem, beskriver Tanskanen.

Katja Aho som är förhandlingschef för Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU har inbjudits att delta.

– Vi har bjudit med FOSU för vi eftersträvar en smidig informationsgång om aktuella frågor i vår organisationsgemenskap, tillägger Moisio.

Från universiteten deltar rektorn och annan ledning, såsom till exempel prorektorer och personaldirektören. Universitetsrundan startar i augusti och på listan bland andra Hanken Svenska Handelshögskolan 1.9, Aalto-universitetet 8.9, Åbo Akademi 2.10, Helsingfors universitet 6.10 och Konstuniversitetet 31.10.