Inget resultat i förhandlingarna om statens löneförhöjningar

22.12.2022 - 15:35 Nyheter
Illustration

Ingen överenskommelse nåddes före deadline i förhandlingarna om det andra avtalsårets förhöjningar i statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Parterna beslutade att fortsätta förhandla i januari. Det finns drygt 600 OAJ-medlemmar inom avtalsområdet.

I februari nåddes ett förhandlingsresultat för statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Då kom man enbart överens om löneförhöjningarna för det första avtalsåret. Förhandlingarna om det andra årets förhöjningar inleddes i december. Deadline för förhandlingarna var den 21 december men parterna nådde ingen överenskommelse, utan fortsätter förhandla i januari.

Då ingen lösning nåddes kan avtalet nu sägas upp ända fram till den 14 januari. Om så sker går avtalet ut 28.2.2023. Om ett förhandlingsresultat nås i januari är avtalet i kraft fram till 29.2.2024.

OAJ har inte en egen förhandlare i statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal utan förhandlingarna sköts för OAJ:s del av FOSU. Inom avtalsområdet finns drygt 600 OAJ-medlemmar.

Dela