• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Valtion toisen vuoden palkkaneuvotteluissa ei saavutettu tulosta määräaikaan mennessä

21.12.2022 - 21.07 Uutinen
Kuvituskuva

Valtion virka- ja työehtosopimuksen toisen vuoden palkankorotuksia koskevissa neuvotteluissa ei onnistuttu saavuttamaan tulosta määräaikaan 21.12. mennessä. Osapuolet sopivat, että neuvottelut jatkuvat tammikuussa. OAJ:n jäseniä sopimuksen piirissä on reilu 600.

Valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa viime keväänä sovittiin ainoastaan ensimmäisen vuoden palkankorotuksista. Toisen vuoden palkankorotusten sopimusneuvottelut alkoivat joulukuun alkupuolella. Neuvottelutuloksen määräaika oli tänään, mutta osapuolet eivät päässeet asiassa sopuun. Osapuolet sopivat jatkavansa neuvotteluja tammikuussa.

Sopimus on irtisanottavissa huomisesta 22.12. alkaen ja se on tehtävä viimeistään 14. tammikuuta 2023. Mikäli palkkaneuvotteluissa ei päästä sopuun ja sopimus irtisanotaan, se päättyy 28.2.2023. Jos neuvottelutulos saavutetaan, sopimus on voimassa 29.2.2024 saakka.

Sopijaosapuolina valtion virka- ja työehtosopimuksessa ovat Juko, Pro, JHL ja Valtion työmarkkinalaitos (VTML). Neuvottelutulos koskee noin 78 000 valtion virkamiestä. Heistä reilu 600 on OAJ:n jäseniä.

OAJ:n jäsenet työskentelevät seuraavissa oppilaitoksissa Valteri-koulu, kielikoulut eli Helsingin ranskalais-suomalainen koulu ja Suomalais-venäläinen koulu sekä Helsingin eurooppalainen koulu, opetushallituksen alaisuuteen kuuluvat Saamelaisalueen koulukeskus ja Meriturva. Opettajia on myös rikosseuraamuslaitoksen alaisessa koulutuskeskuksessa, SM:n alaisessa Pelastusopistossa sekä THL:n alaisissa koulukodeissa. 

Lue myös Jukon uutinen aiheesta

Jaa