Rektorerna blir allt mer utmattade

25.11.2021 - 15:55 Nyheter
Illustration

Finlands Rektorer har idag publicerat resultaten från den senaste rektorsbarometern. Rektorerna har en hög arbetsbelastning och utmattning breder ut sig bland rektorerna. Nu är 26 procent av rektorerna utmattade, vilket är nästan tio procent mera än i fjol.

Rektorsbarometern för år 2021 presenterades idag i Helsingfors. Siffrorna visar att läget vad gäller rektorernas ork och arbetshälsa har gått i fel riktning.

År 2020 upplevde 17 procent av rektorerna måttlig eller kraftig utmattning  och i år är siffran uppe i 26 procent.

Sämre sömn

Utmattningen har blivit svårare och stressymptomen har ökat. Rektorerna har idag mera stressig tid än förr och mindre tid för avslappning.

I genomsnitt har rektorerna så mycket som 15 timmar stressfylld tid i dygnet och mindre än fyra timmar rofylld tid.

Vidare har rektorernas sömn försämrats även om sovtiden har förblivit kring 7,5 timme per natt.

Gymnasierektorerna är särskilt hårt prövade

Gymnasierektorerna är mest utmattade. Utöver pandemin har de tampats med den nya läroplanen, med större betoning på studentexamen och med utvidgningen av läroplikten.

Rektorerna har för mycket arbete och får för lite stöd. Vid publiceringstillfället betonade OAJ:s Olli Luukkainen att ledarskapsystemen måste fås i skick inom alla utbildningsområden.  

Det behövs till exempel biträdande tjänsterektorer till läroanstalterna och vidare behövs en fungerande mentoreringsmodell för rektorerna.

Lyssna på en presentation av resultaten från rektorsbarometern här.