En lagstiftad exportmodell bestraffar löntagarna inom den offentliga sektorn

16.01.2024 - 14:44 Pressmeddelande
Illustration

Arbetsminister Satonen meddelade idag att lagberedningen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell ska påbörjas eftersom arbetsmarknadsparterna inte förhandlingsvägen kunde nå enighet om en ny modell.

Efter dagens möte som arbetsminister Arto Satonen hade sammankallat stod det klart att det inledes en lagberedning av en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Satonen önskade i höstas att arbetsmarknadsparterna skulle presentera en gemensam lösning till en ny arbetsmarknadsmodell. Samtalen mellan parterna strandade dock, men flera parter har fortfarande vilja att förhandla.

OAJ:s ordförande Katarina Murto är mycket besviken över arbetsministerns beslut.

– Lagberedningen av en exportdriven arbetsmarknadsmodell är en obegriplig och ohållbar lösning. Regeringen och politikerna tänker blanda sig i löneförhandlingarna vilket inte hör till deras ansvar. Jag är också besviken på förbunden som fortfarande vägrar förhandla om en ny arbetsmarknadsmodell trots att löneförhandlingar är kärnuppgiften för förbundens intressebevakning. Exportmodellen gagnar inte en endaste anställd inom den offentliga sektorn, påpekar Murto.

Förhandlingarna om tjänste- och arbetskollektivavtal fortsätter, men utmaningarna kommer att öka ytterligare. Murto förutspår att strejker och andra organisatoriska åtgärder ökar och blir mer utdragna i framtiden.

– En lagstadgad exportmodell skulle innebära att arbetsgivarna automatiskt skulle erbjuda lönehöjningar som är lägre än förhöjningarna inom exportbranscherna. Då skulle förhandlingarna oundvikligen landa hos riksförlikningsmannen som ändå inte skulle kunna föreslå någon annan lösning inom lagens ramar. Riksförlikningsmannen som institution skulle bli helt meningslös och störningarna på arbetsmarknaden skulle öka. Att införa en exportmodell i lagen skulle på ett betydande sätt ingripa i förhandlingsverksamheten och avtalsfriheten vilket inte är acceptabelt.

Enligt Murto har Finland hamnat i en återvändsgränd beträffande arbetsmarknaden och det behövs pragmatisk och modig förmåga att leda och ta beslut. Finland plågas för närvarande av ekonomiska utmaningar, höga kostnader för arbetsoförmåga och en betydande kompetensbrist.

– Finland lyckas inte utan kunnande. Och lärarna möjliggör kunnandet. Lärare, forskare och cheferna i vår bransch, liksom hela den offentliga och offentligt finansierade sektorn, har rätt till en rättvis och rejäl förtjänstutveckling som även under kommande avtalsrundor måste korrigeras vid förhandlingsborden, understryker Murto.

OAJ:s styrelse samlas till ett extra möte den 17 januari där eventuella organisatoriska åtgärder beslutas.

OAJ har publicerat sina svar på arbetsminister Arto Satonens frågor om utvecklandet av arbetsmarknadsmodellen.

Dela