OAJ publicerar sitt lobbningsregister för hösten 2022 - vill vara föregångare i transparens

10.02.2023 - 14:34 Nyheter
Illustration

OAJ publicerar i fortsättningen två gånger i året sitt lobbningsregister. Här berättas vilka politiska beslutsfattare, dvs. riksdagsledamöter, ministrar och statssekreterare som vi har lobbat i de viktigaste aktuella intressebevakningsfrågorna. Uppgifterna för hösten 2022 har nu publicerats på vår webbplats.

OAJ understöder att transparensen i påverkansarbetet ökas ytterligare.

– Redan innan ett öppenhetsregister införs vill vi berätta om vårt påverkansarbete. Vi kommer framöver att med ett halvt års mellanrum rapportera om vilka politiska beslutsfattare vi har träffat och i vilka ärenden, säger Pasi Pesonen, organisationsdirektör vid OAJ.

Lagen om ett öppenhetsregister träder i kraft 1.1.2024. Därefter ska alla organisationer och företag med påverkanskommunikation lämna in uppgifter om sin lobbning. Syftet med den nya lagen är att öka transparensen ytterligare och öppenheten i beslutsfattandet. Därigenom bekämpas osaklig påverkan och medborgarnas förtroende stärks.

Till OAJ:s lobbningsregister för hösten 2022.  Här ser du vem och i vilka ärenden OAJ:s representanter lobbade.

Dela