Ministern flyttar fram lärarstrejken i huvudstadsregionen - samtidigt ges nytt strejkvarsel för tio städer

14.04.2022 - 12:36 Nyheter
Illustration

Arbets- och näringsministeriet flyttar fram strejken för kommunalt anställda lärare i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla med två veckor. Den nya strejktiden är den 3–9 maj. Samtidigt varslar FOSU och JAU om ny strejk i tio städer.

Kommunsektorns strejk flyttas fram med två veckor i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

- Det här är en obegriplig lösning av riksförlikningsmannen och ministern. Det är rent ut sagt att begränsa strejkrätten. Att flytta fram lärarstrejken visar än en gång att lärarna är i central position för att samhället ska fungera. Men ändå vill man inte betala en rättvis lön för deras arbete. Nu är det ändå så, att utan ett löneprogram, rejäla löneökningar och en del viktiga korrigeringar av anställningsvillkoren, så blir det ingen avtalslösning, kommenterar OAJ:s och FOSU:s ordförande Olli Luukkainen den exceptionella situationen på arbetsmarknaden.

Nytt strejkvarsel för tio städer och för den privata undervisningssektorn

FOSU och därmed även OAJ har idag den 14 april gett ett strejkvarsel som gäller kommunalt anställda lärare i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Uleåborg, Rovaniemi, Jyväskylä, Tammerfors och Kuopio. De OAJ-medlemmar som omfattas av strejken följer UKTA- och AKTA-avtalen och har staden som arbetsgivare. Också daghemsföreståndare och rektorer omfattas av strejken.  

Den en vecka långa strejken börjar tisdagen den 3 maj och slutar måndagen den 9 maj ifall en lösning inte nås före det. Också JHL:s och Jytys medlemmar i kommunsektorn strejkar samtidigt på samma orter. 

Strejken gäller inte samkommuner för utbildning och inte heller privata skolor, läroanstalter eller privata daghem. Utanför strejken står även de medlemmar som har organiserat sig i Undervisningssektorns Fackorganisation genom Chefer och sakkunniga inom utbildningen CSU eller Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia.  

Utanför strejken är också de nödvändiga arbetsuppgifter som behövs för att genomföra IB-gymnasiernas slutprov. 

Det är redan femte strejkvarslet som FOSU ger för lärarna i kommunsektorn. Tidigare har det varslats om strejk i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla och strejker har genomförts i Jyväskylä, Rovaniemi, Tammerfors, Kuopio, Åbo och Uleåborg. 

Strejken kan flyttas fram med två veckor på riksförlikningsmannens framställan till arbets- och näringsministeriet.

Strejkvarsel också för den privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty har idag gett ett tredje strejkvarsel för den privata undervisningssektorn som omfattar 15 privatskolor i Helsingfors och två i Tammerfors. Om en avtalslösning inte nås genomförs strejken den 3–9 maj.

 

Dela