Budgeten: OAJ är besviken över regeringens ovilja att hitta lösningar på den växande lärarbristen

01.09.2022 - 16:43 Pressmeddelande
Illustration

OAJ är besviken över att regeringen inte tog beslut i budgetförhandlingarna om att öka mängden utbildningsplatser för lärare inom småbarnspedagogik. I stället sänks avgifterna för småbarnspedagogik permanent och hemvårdsstödet höjs. Det här visar att regeringen inte var redo att fatta beslut för att förbättra kvaliteten på fostran och utbildning.

Regeringen har beslutat om ett extra barnbidrag och en permanent sänkning av avgifterna för småbarnspedagogik. Kommunerna måste kompenseras för de sänkta avgifterna för att möjligheterna att producera småbarnspedagogik av hög kvalitet i en redan svår situation inte förstörs.

– Regeringen har riktat betydande summor av engångsnatur, men var inte villig att korrigera de strukturella problemen som finns inom fostran och utbildning. I värsta fall förvärras problemen på grund av avgiftssänkningen, säger en förvånad Katarina Murto, ordförande för OAJ.

OAJ har krävt att utbildningsplatserna av lärare inom småbarnspedagogiken skulle ökas permanent till 1400 platser.

– Vi har i åratal efterlyst det här men vi får ännu heller ingen lösning på saken, säger Murto.

Inget nytt om lärarregistret

OAJ har redan länge efterlyst att ett lärarregister ska inrättas och kräver att det i budgeten för år 2023 ges pengar som behövs för att grunda registret. OAJ är besviken över att regeringen inte nu tog ställning i frågan.

OAJ tackar regeringen för den förhöjda basfinansieringen för yrkesutbildningen och välkomnar att timantalet i B1-språket höjs i den grundläggande utbildningen.