Ett förhandlingsresultat har nåtts om avtalsöverföringen för lärarna inom småbarnspedagogik

02.06.2021 - 13:44 Nyheter
Illustration

Förhandlingarna är i mål med Kommunarbetsgivarna KT om förfarandet vid överföringen av lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänna kommunala AKTA-avtalet till undervisningssektorns UKTA-avtal.

I samband med avtalsförhandlingarna våren 2020 kom man överens att förhandla med KT om avtalsöverföringen.

– För oss var det särskilt viktigt att överföringen gäller i så stor omfattning som möjligt alla behöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

En annan central och för oss viktigt fråga är att lönen för lärare inom småbarnspedagogik ska bestämmas enligt UKTA och inte AKTA.

Ett förhandlingsresultat har nu nåtts i de här frågorna.

Det här är en verkligt betydelsefull och länge väntad förändring för lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna som nu äntligen omfattas av samma avtal som övriga lärare, konstaterar Lindroos.

Enligt honom möjliggör överföringen det att man i fortsättningen förhandlar om löner och andra anställningsvillkor för lärare inom småbarnspedagogik vid samma förhandlingsbord som för andra lärare.

– Det här stärker rollen och yrkesidentiteten för lärare inom småbarnspedagogik.

Vad innebär överföringen i praktiken?

Avtalsöverföringen gäller dem som är behöriga för uppgiften som lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare. Överföringen medför i sig inga förändringar i anställningsvillkoren.

Även om det i första skedet handlar om en teknisk överföring, siktar man på att i det andra skedet förenhetliga anställningsvillkoren för olika lärargrupper, förbättra löneutvecklingen samt branschens dragningskraft.

Avtalsöverföringen innebär till exempel inte att lärarna inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndarna skulle övergå till arbetstid med undervisningsskyldighet. Man avtalar följande gång om eventuella ändringar i anställningsvillkoren vid nästa års avtalsrunda.      

Avtalsöverföringen träder i kraft 1.9.2021. Det nu nådda förhandlingsresultatet ska ännu behandlas av parternas styrelser. AKTA-bestämmelserna tillämpas dock ända fram till 31.12.2022, ifall annat inte avtalas.

Text: Henna Honkalo
Bild: Leena Koskela