Aktuellt

OAJ:s styrelse: Vi söker lösningar förhandlingsvägen och genom påverkan men höjer organisationsberedskapen

Regeringens förslag till ändringar i arbetslagstiftningen försämrar löntagarnas ställning och ökar otryggheten och osäkerheten på arbetsmarknaden. OAJ är särskilt kritisk till den lagstadgade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen som föreslås i regeringsprogrammet. OAJ:s styrelse har idag diskuterat regeringsprogrammets arbetslivsmål och organisationen förbereder sig på organisatoriska åtgärder.

22.08.2023 Pressmeddelande
Nytt avtal för privata socialservicebranschen – strejkerna gav fart åt förhandlingarna

Ett nytt kollektivavtal har ingåtts för den privata socialservicebranschen. Avtalsperioden börjar 1.5.2023 och slutar 31.12.2025.

13.06.2023 Nyheter
Ett förhandlingsresultat har nåtts för den privata socialservicebranschen

Ett förhandlingsresultat har nåtts i arbetstvisten gällande den privata socialservicebranschen. Parternas beslutande organ ska nu behandla resultatet och i början av nästa vecka meddelas om förslaget godkänns eller inte. Nu upphör också förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte.

08.06.2023 Nyheter
Strejken i en del privata daghem börjar på onsdag

Den tre dagar långa strejken inom den privata socialservicebranschen börjar onsdagen den 31 maj. Strejken gäller också OAJ-medlemmar i en del privata daghem.  Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte fortsätter. 

30.05.2023 Nyheter
Strejken i en del privata daghem börjar tisdagen den 23 maj

Den två dagar långa strejken inom den privata socialservicebranschen börjar tisdagen den 23 maj då ingen lösning nåddes i dagens medling. Strejken gäller också OAJ-medlemmar i en del privata daghem

22.05.2023 Nyheter
OAJ har gett ett andra strejkvarsel för privata socialservicebranschen och nytt förbud mot övertidsarbete och skiftbyte

En strejk hotar bryta ut den 31.5–2.6 i daghem inom privata socialservicebranschen ifall en lösning inte nås före det. Strejken skulle omfatta lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem i Nyland och Egentliga Finland.

16.05.2023 Nyheter
Engångsersättning och allmän förhöjning till alla i höst inom den privata undervisningssektorn

Löneuppgörelsen för den privata undervisningssektorn ger en allmän förhöjning på 1,72 procent från 1 oktober. Utöver det här fördelas en lokal pott på 0,73 procent i andra än allmänbildande läroanstalter. I september betalas en engångsersättning på 451 euro till alla.   

10.05.2023 Nyheter
OAJ har gett strejkvarsel för privata socialservicebranschen - strejken gäller lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik och daghemsföreståndare i privata daghem

En strejk bryter ut tisdagen den 23 maj i privata daghem inom socialservicebranschen ifall en avtalslösning inte nås före det. Strejken omfattar OAJ-medlemmar vid en del privata daghem.

08.05.2023 Nyheter
Strejkvarsel för privata socialservicebranschen - OAJ beslutar om sina åtgärder senast på måndag

Huvudavtalsorganisationerna inom den privata socialservicebranschen varslar om strejk. Strejken inleds den 23 maj. OAJ beslutar om sina åtgärder senast måndagen den 8 maj.

04.05.2023 Nyheter
Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för våra medlemmar i privata socialservicebranschen

OAJ inför ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte 3.5.2023 kl. 00.01 för OAJ-medlemmarna i den privata socialservicebranschen. Förbudet är i kraft fram till tisdag 16.5 kl.13. Av våra medlemmar gäller förbudet en del lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndare i privata daghem.

02.05.2023 Nyheter
Privata socialservicebranschen är i avtalslöst läge från första maj

Inget resultat nåddes i avtalsförhandlingarna om det andra årets avtalsförhöjningar för den privata socialservicebranschen. Förhandlingarna avslutades resultatlösa 28.4 och avtalet gick ut 30.4. OAJ är med i avtalet genom ett anslutningsprotokoll.

02.05.2023 Nyheter
Förhandlingsresultat om löneförhöjningarna för den privata undervisningssektorn 

Ett förhandlingsresultat nåddes 28.4 om löneförhöjningarna år 2023 för privata skolor och läroanstalter samt yrkesinriktade vuxenutbildningscenter. OAJ, JHL och Jyty nådde samförstånd med Bildningsarbetsgivarna om hur det andra avtalsåret ska genomföras enligt fjolårets löneuppgörelse. 

30.04.2023 Nyheter
Högre semesterdagsersättning en klar förbättring för visstidsanställda lärare

Många visstidsanställda lärare drabbas av arbetslöshet till sommaren vilket avsevärt försämrar deras utkomstmöjligheter. OAJ har länge arbetat för bättre villkor och en del framsteg har gjorts. Nu i vår har vi äntligen fått en betydande förbättring till stånd inom UKTA-avtalsområdet. – Jag är verkligen nöjd över att vi har förhandlat fram en minst 40 procents förhöjning av semesterdagsersättningen för den uteblivna lönen för sommaravbrottet, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

13.04.2023 Nyheter
Lösning om avtalsförhöjningarna för Avainta arbetsgivarna

En lösning nåddes 3.4.2023 om det här årets avtalsförhöjningar och hur utvecklingspotten fördelas inom Avainta arbetsgivarnas avtalsområde.

05.04.2023 Nyheter
Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp

Kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen har sagts upp idag då enighet inte nåddes om löneförhöjningarna för det andra avtalsåret. Avtalet omfattar OAJ-medlemmar i privata daghem.

31.03.2023 Nyheter