Aktuellt

Medlemskap lönar sig!

Som medlem i fackorganisationen får du stöd och trygghet i arbetslivet. Du är inte ensam när du behöver råd eller hjälp för du backas upp av en gemenskap med fler än 116 000 medlemmar.

11.05.2023 Publikation
Medlemskap lönar sig, (pdf-broschyr 2023)

Ett kompakt läspaket om varför det lönar sig att vara OAJ-medlem!

11.05.2023 Publikation
Medlemsguide för OAJ-medlemmar i högskolor

OAJ är också fackorganisationen för dig som är lärare eller forskare vid universitet eller yrkeshögskola. Vi presenterar OAJ:s verksamhet och struktur kortfattat i vår allmänna medlemsguide och mera detaljerat på oaj.fi. Läs gärna båda medlemsguiderna!

06.09.2021 Publikation
Åtgärder behövs för bättre arbetsförhållanden, arbetsplanering och löner

Medlemsenkäten kartlägger YLL-medlemmarnas syn på sin lön, arbetsbörda och arbetshälsa. Det positiva är att över 70 procent av de medlemmar som svarade upplever glädje i arbetet, är nöjda med sitt arbete, får utvecklas och förstärka sin kompetens. Arbetsförhållandena, arbetsplaneringen och lönerna lämnar emellertid mycket utrymme för utveckling och förbättring. Det framkommer tydligt av svaren.

08.11.2019 Publikation
Integrationskompassen 2019

Med utbildning kan vi leva upp till principen om att bildning gäller alla som bor i Finland eller kommer hit. Vi bör erbjuda utbildning för alla ålderskategorier. Kunniga lärare från småbarnspedagogik till vuxenutbildning vill främja studier och arbete för alla i vårt land. OAJ ser internationalism och kulturell och etnisk mångfald som en möjlighet. Även om mycket har gjorts för att främja integrationen, återstår ändå en del arbete. OAJ framhåller att utbildning är det bästa för integrationen.

07.03.2019 Publikation
Lösningar för Europa 2019

Ojämlikheten, marginaliseringen och till exempel arbetslösheten kräver nytt tänkande av oss både i Finland och i övriga Europa. När framtiden känns osäker och otrygg behöver vi lösningar för en bättre morgondag och en bättre framtid. Som tur vet vi redan svaret, eller hur? Fostran. Utbildning. Vetenskap. Forskning. #utbildningavgör #koulutusratkaisee

02.03.2019 Publikation
Arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik

Läs om arbetstidsbestämmelser för lärare inom småbarnspedagogik, om hur bestämmelserna tillämpas och om råd i problemsituationer.

23.01.2019 Publikation
OAJ:s läropliktsmodell: sammanfattning

Det finns 69 000 marginaliserade unga under 30 år i Finland. Marginaliseringen kostar samhället årligen 1,4 miljarder euro. OAJ:s läropliktsmodell tryggar alla en god grund för det egna kunnandet. Genom att modigt förnya läroplikten, kan vi lyfta finländarnas nivå på utbildning och kunnande samt förhindra att unga marginaliseras. Reformen behöver en lång övergångstid och ramarna ska anges i nästa regeringsprogram.

04.11.2018 Publikation
Hej lärare – det här är bra att veta

Lagen om småbarnspedagogik trädde i kraft i september 2018. Vad ändras för mig som är lärare inom småbarnspedagogik?

11.10.2018 Publikation
OAJ:s arbetsmarknadsmål inför riksdagsvalet 2019

OAJ:s arbetsmarknadsmål inför riksdagsvalet 2019. #utbildningavgor

05.10.2018 Publikation
Mål för riksdagsvalet 2019

Mål för riksdagsvalet 2019.

05.10.2018 Publikation
Utbildningssektorns arbetslivsbarometer: sammanfattning

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har kartlagt lärarnas och chefernas välbefinnande i arbetet, arbetsförhållanden och trygghet. 1127 lärare och chefer deltog i undersökningen 2017.

17.05.2018 Publikation
Vägkartan för jämlikhet

Finland har länge ansetts vara ett gott exempel på jämlikhet i utbildningen. Toppresultat i inlärningsjämförelser, världens bästa lärare och avgiftsfri utbildning har satt oss på världskartan. Kan fortsättningen vara lika bra när det redan finns tydliga tecken på försämringar?

12.04.2016 Publikation
OAJ och digitala språnget

Digitaliseringen av utbildningen – var står vi nu? OAJ har utrett saken och ger svar på hur det digitala språnget ska genomföras.

29.01.2016 Publikation
Integrationskompass

Alla invandrare har rätt till utbildning och arbete – hur ska det tryggas? OAJ:s förslag till integrationen.

26.10.2015 Publikation