• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan työhyvinvointi

Työn kuormittavuus, stressi ja epäasiallinen käytös vaikuttavat heikentävästi työhyvinvointiin – hyvä johtaminen ja esihenkilötyö, varhainen vaikuttaminen, toimiva työterveyshuolto sekä turvallinen ja yhteisöllinen työympäristö tukevat!

Työhyvinvointi on monen tekijän yhteissumma. Työssään hyvinvoiva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilainen on tyytyväinen työhönsä, jaksaa tehdä työnsä laadukkaasti, sietää epäonnistumisia ja kykenee ratkaisemaan ristiriitoja.

Työhyvinvointi ei synny itsestään, vaan se rakentuu koko työympäristön yhteistyössä. Työhyvinvointi on työpaikan yhteinen asia.

OAJ edistää jäsentensä työhyvinvointia 

Työhyvinvointi syntyy yhteistyössä työpaikalla. Työhyvinvointi on työntekijän kokemus, johon vaikuttavat mm. organisaation toiminta, työyhteisön toiminta, työ itse ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet, hyvä ja tasapuolinen johtaminen. Yksittäisen työntekijän työhyvinvoinnin keskiössä on ihminen itse. Työhyvinvointiin vaikuttavat yksilölliset voimavarat kuten motivaatio, elämänhallinta ja -tilanne, oma terveys ja työkyky ja resilienssi.

Työn rakenteet ovat työpaikalla yhteisesti sovittuja menettelyjä, ohjeita sekä toimintatapoja kulloiseenkin tilanteeseen. Sovittujen menettelyiden avulla jokainen työntekijä tietää jo etukäteen, miten työpaikalla toimitaan. Toimintamalli lisää avoimuutta ja tasapuolista kohtelua sekä tukee esimiestyön oikeudenmukaista tekemistä. Samankaltaiset asiat hoidetaan samalla tavalla henkilöstä eli työntekijästä riippumatta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi työvälineiden, työajan sekä vapaiden käyttöä, aikaista puuttumista, sairauslomakäytänteitä, perehdyttämistä, viestintää kaikkia asioita, joita työssä ja työpaikalla tapahtuu.

Työn kuormittavuus, häirintä ja/tai epäasiallinen käytös vaikuttavat heikentävästi työhyvinvointiin – hyvä esihenkilötyö, varhainen puuttuminen, työterveyshuolto ja kannustava työympäristö auttavat!

OAJ tekee myös joka toinen vuosi työolobarometrin, joka käsittelee kattavasti alan työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. 

Tutustu, kuinka tuemme jäsentemme työhyvinvointiaTutustu työolobarometriin


Työn kuormittavuus ja stressi syövät työhyvinvointia

Kuormittua voi monella tavalla, ja liika kuormitus syö työhyvinvointia. Opetusalalla kuormitusta aiheuttavat asiat voivat liittyä moneen aiheeseen, kuten työmäärään, työyhteisöön tai muiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Onneksi kuormituksen voi selättää!

Mukavinkin työ saattaa stressata joskus. Pieni stressi on usein hyvästä, mutta jos stressi käy haitalliseksi, siitä tulee sekä työntekijän että työnantajan yhteinen huoli. Tunnistatko stressin oireet ja tiedätkö, kuinka ehkäistä stressiä?


Epäasiallinen kohtelu kuriin

Työhyvinvointi ja turvallinen työympäristö vaarantuvat, jos työpaikalla on epäasiallista kohtelua, kuten häirintää, kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Katso, kuinka voit toimia, jos havaitset työpaikallasi epäasiallista kohtelua.


Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena

Kun työhyvinvointisi on vaarassa järkkyä, työterveyshuolto auttaa. Varhainen tuki takaa sen, että voit hyvin mahdollisimman pian.