• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Yksityisen kuvataidekoulun opettajan työaika

Yksityisten kuvataide- sekä monitaiteellisten koulujen opettajien palvelussuhteen ehdot ovat yksityisessä opetushenkilöstön työsopimuksessa (Sivista) sekä oppilaitoskohtaisissa määräyksissä.

Kuvataidekoulujen opettajien vuosittainen työaika 790 tuntia, josta opetustuntien määrä on enintään 578 ja muuta työnantajan määräämää työtä 212 tuntia.

Opettajan työ- ja opetusvelvollisuutta vähennetään muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuvan loppiaisen johdosta laskennallisesti yhden päivän työ- ja opetusvelvollisuutta vastaavalla osalla.

Tuntiopettaja antaa opetusta opetusviikoilla ja lisäksi suunnittelee ja järjestää näyttelyitä. Hänen palkkauksensa perustuu näihin tehtäviin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia ja muissa tehtävissä 60 minuuttia.

Työvelvollisuuden lisäksi opettajalla (Sivista) on velvollisuus sopia työnantajan kanssa osallistumisesta enintään 12 tunnin verran opettajan omaa ammattitaitoa edistävään ja ylläpitävään koulutukseen tai työnkykyä ja työnhyvinvointia parantavaan toimintaan työvuoden aikana. Luottamusmiehen kanssa neuvotellaan tämän työajan käytön yhteisistä periaatteista.

Johtajan opetusvelvollisuuden huojennukset

Koulunjohtajana toimivan opettajan opetusvelvollisuutta huojennetaan edellisenä lukuvuonna annettujen opetustuntimäärän mukaisesti:

  • korkeintaan 1 000 opetustuntia: huojennus 1–3 viikkotuntia
  • 1 001–2 000 opetustuntia: 2–4 viikkotuntia
  • yli 2 000 opetustuntia: 3–4 viikkotuntia.

Koulunjohtaja saa lisäksi kuukausikorvausta koulunjohtajana toimimisesta.

Jaa