• Opettaja-lehti logo
 • OAJ-areena logo

Väkivalta

Jokaisen tulee saada tuntea olevansa turvassa työpaikallaan, mutta väkivalta ja sen uhka vaarantavat työympäristön turvallisuuden.

Työssä koettu väkivalta tai sen uhka ilmenee esimerkiksi sanallisena tai aseellisena uhkauksena, huutamisena, tönimisenä ja liikkumisen estämisenä. Väkivallan uhka voi aiheuttaa työkuormitusta, vaikka työpaikalla ei olisikaan sattunut väkivaltatilannetta. Tutkimusten mukaan väkivaltaa aiheuttavat pääasiassa lapset ja oppilaat. Erityisopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat ja alan esimiehet kokevat eniten väkivaltaa.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on järjestettävä työolosuhteet siten, että väkivallan uhkatilanteet torjutaan ennakolta. Koulutus- ja opetusalalla on keskimääräistä suurempi väkivallan uhka, joten tilanteiden ennaltaehkäisy työn suunnittelussa on erityisen tärkeää.

Väkivallan uhkatekijät

Väkivaltaa ja sen uhkaa lisäävät

 • yksintyöskentely, varsinkin ilta- ja yöaikaan ja erityisesti tiloissa, joihin on vapaa pääsy
 • työpaikan sijainti riskialueilla
 • päihtyneiden tai väkivaltaisten asiakkaiden vastaanotto
 • asiakkaan oikeuksiin liittyvien asioiden käsittely
 • yksilön itsemääräämisoikeuden rajoittaminen
 • lääkkeiden, rahan tai arvokkaan omaisuuden käsittely.

Toimintaohjeet väkivaltatilanteisiin

Toimi näin, jos joudut väkivallan tai uhan kohteeksi työpaikallasi tai työssäsi:

 1. Ilmoita tapahtuneesta välittömästi työnantajallesi tai esimiehellesi. Jos uhka on netissä, tallenna todiste.
 2. Käy työterveyshuollossa.
 3. Tee kirjallinen ilmoitus tapahtuneesta työnantajallesi ja työsuojeluvaltuutetullesi ja työtapaturmasta työnantajan vakuutusyhtiöön.
 4. Analysoi tilanne yhdessä esimiehesi ja tilanteessa olleiden työkavereiden kanssa. Sovi työssä tehtävistä muutoksista väkivaltatilanteiden estämiseksi jatkossa.
 5. Tee rikosilmoitus tai tutkintapyyntö tilannearvion jälkeen. Muista myös opettajan ja alan esimiehen velvollisuudet tehdä lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus.
 6. Pyydä koulun oppilashuoltotyöryhmä tai kriisiryhmä koolle.
 7. Ota tarvittaessa yhteys työsuojeluvaltuutettuun.
 8. Keskustele asiasta työyhteisössäsi salassapidon puitteissa.

Valmiista lomakkeista apua väkivallasta tai sen uhasta ilmoittamiseen

OAJ ja Työterveyslaitos ovat yhdessä laatineet kouluille ja päiväkodeille ilmoitus- ja käsittelylomakkeet väkivaltatilanteiden hallintaan. Voit ladata lomakkeet alta.

Kirjaudu, niin voit ladata ilmoituslomakkeet käyttöösi

OAJ:n lakimiehet jäsenten apuna

Aina, kun opettaja joutuu työssään pahoinpitelyn tai vammantuottamuksen kohteeksi, on hänen ja hänen esimiehensä syytä harkita tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen tekemistä poliisille. Harkintaan voi vaikuttaa esimerkiksi oppilaan ikä, terveydentila ja kehitysaste sekä teon vakavauus, mutta tutkintapyyntö tai rikosilmoitus voidaan tehdä myös alle 15-vuotiaan henkilön teosta.
 
Jos tutkintapyyntö tai rikosilmoitus tehdään, asia etenee viranomaistietä poliisitutkintana, syyteharkintana ja mahdollisena tuomioistuinkäsittelynä.
 
Mahdollisessa rikosprosessissa väkivallan uhri on asianomistaja, ja hänellä on oikeus vaatia tekijälle rangaistusta sekä vaatia tältä rikokseen liittyviä vahingonkorvauksia (kipu ja särky, henkinen kärsimys).

Siltä varalta, että asia etenee tuomioistuinkäsittelyyn...

1. Kerää todisteita näyttöä varten. Pyydä tarvittaessa avuksi kollegasi tai muu aikuinen. Nämä asiat ratkaisevat:

 • Mene lääkäriin tai terveydenhoitajan luokse heti pahoinpitelyn tai vammantuottamuksen jälkeen vammojen toteamiseksi.
 • Tee työsuojeluilmoitus ja ole yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun.
 • Kirjoita muistiin todistajat.
 • Kerää mahdolliset kirjalliset todisteet. Ota esimerkiksi kuvia todisteeksi vammoista, tapahtumapaikasta ja mahdollisista tekovälineistä.

2. Ota viipymättä yhteyttä yksikön toiminnasta vastaavaan rehtoriin. Rehtorilla täytyy olla tieto tapahtumista. Rehtorin on ryhdyttävä toimenpiteisiin tapauksen selvittämiseksi ja mahdollisesti tarvittavien koulunkäynnin ja opiskelun järjestelyiden tekemiseksi.
 
3. Ota viipymättä yhteyttä OAJ:n lakimiehiin puhelimitse tai sähköisellä lomakkeella. Lakimiehet neuvovat ja ohjaavat asiaan liittyvien jatkotoimenpiteiden osalta. Yhteystiedot löydät täältä.

Kiusaaminen somessa. Epäasiallinen viestintä ja perättömän tiedon levittäminen voivat täyttää laittoman uhkauksen tai kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Nämä teot ovat niin sanottuja asianomistajarikoksia eli poliisi ei voi tutkia tapahtumia ilman, että asianomainen tekee asiasta tutkintapyynnön.

Tapahtumat kannattaa kirjata tarkasti ja yksityiskohtaisesti muistiin. Myös paikalla olleet todistajat pitää nimetä. Nettimateriaali tulee tulostaa tai tallentaa sähköisesti.

Kiusaaminen koulussa. Opettajat ja esihenkilöt kohtaavat työssään kiusaamista niin oppilaiden kuin vanhempien taholta. Kiusaaminen ei ole hyväksyttävää. Jos kiusaamista ilmenee, asiaa käsitellään kouluissa, päiväkodeissa, oppilaitoksissa, sillä se koskee työtä.

Opetustehtävissä opettaja voi kohdata epäasiallista viestintää. Viestin lähettäjä voi syyllistyä kunnianloukkaukseen, jos hän arvostelee opettajan menettelyä viran hoidossa, levittää valheellista tietoa tämän henkilökohtaisista ominaisuuksista tai yksityiselämän piiriin kuuluvista asioista.

Yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita on esimerkiksi tietojen levittäminen terveydentilasta tai valheellisen tiedon levittäminen niin, että siitä aiheutuu vahinkoa tai kärsimystä tai että sen vuoksi joutuu halveksunnan kohteeksi.

Kynnys kunnianloukkauksen toteennäyttämiseen on hyvin korkea, joten rikosilmoituksen tekemistä kannattaa aina harkita tarkasti. Harkintaan voi saada apua OAJ:n lakimiehiltä.

Tee näin, jos kohtaat epäasiallista viestintää

 • Kirjaa, tulosta tai tallenna epäasiallisena kokemasi viestit, sivusto, jolla viestit on julkaistu, kellonaika ja päivämäärä sekä kaikki mahdolliset tiedot viestin tekijästä.
 • Vaadi tekijää ja ylläpitäjää poistamaan loukkaava aineisto.
 • Kerro asiasta esihenkilöllesi ja työsuojeluvaltuutetulle.
 • Miettikää yhdessä seuraavat jatkotoimet:
  • koulun tai oppilaitoksen keinojen soveltaminen
  • yhteydenotto koulupoliisiin
  • yhteydenotto oppilaaseen tai opiskelijaan tai tämän huoltajaan.
  • mahdollisen rikosilmoituksen tekeminen poliisille
 • Tarvittaessa ota yhteyttä OAJ:n lakimieheen.

Jaa