• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Perhevapaat

Kun perheeseen syntyy lapsi, vanhemmilla on oikeus jäädä perhevapaalle.

Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022

Uudistus tulee voimaan 1.8.2022 ja se koskee perheitä, joissa syntyvän lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Perhevapaan muodot, kun laskettu aika on aiemmin kuin 4.9.2022

Perhevapaan muodot, kun laskettu aika on 4.9.2022 jälkeen

Tarkista tiedot myös Kelan sivuilta, joita päivitetään uudistuksen edetessä:

Kela > Perhevapaauudistus

Kuinka perhevapaita haetaan

Perhevapaat ovat yleensä lakisääteisiä, joten ne on myönnettävä hakemuksen mukaisesti. Tutustu, millaisia asioita perhevapaiden hakemisessa tulee ottaa huomioon koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla.

Perehdy ennen perhevapaiden anomista aina myös Kelan sivuihin.


Perhevapaan muodot, kun lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen

Perhevapaa tarkoittaa raskausvapaata, vanhempainvapaata ja hoitovapaata. Lisäksi vapaata voi saada muista perhesyistä. Osa perhevapaista voi olla osittaisia.

Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia raskausvapaan myöhentämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa.

Vanhempainvapaa alkaa raskausvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainvapaata pitää hakea 1–2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Kelan sivuilta löytyvällä vanhempainrahakauden laskurilla voit määrittää raskaus- ja vanhempainrahakauden kalenterijaksot.

Perhevapaan muodot, kun lapsen laskettu aika on ollut ennen 4.9.2022

Perhevapaa tarkoittaa äitiys- ja isyysvapaita, vanhempainvapaata ja hoitovapaata. Lisäksi vapaata voi saada muista perhesyistä. Osa perhevapaista voi olla osittaisia.

Äitiysvapaa on noin kuukausi ennen lapsen syntymää alkava vapaa. Äitiysvapaata pitää hakea vähintään kaksi kuukautta ennen sen aloittamista.

Isyysvapaa on isälle tai äidin puolisolle myönnettävä vapaa. Isyysvapaata pitää hakea 1–2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Vanhempainvapaa alkaa äitiysvapaan jälkeen, ja vapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. Vanhempainvapaata pitää hakea 1–2 kuukautta ennen vapaan alkamista.

Kelan sivuilta löytyvällä vanhempainrahakauden laskurilla voit määrittää äitiys ja vanhempainrahakauden kalenterijaksot.

 


Hoitovapaa, osittainen hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi

Hoitovapaa on työntekijän oikeus jäädä hoitamaan lastansa siihen saakka, kun lapsi täyttää kolme vuotta. Hoitovapaata pitää hakea kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Hoitovapaa voi olla myös osittainen.

Kun alle 10-vuotias tai vammainen lapsi sairastuu äkillisesti, on lapsen vanhemmalla, huoltajalla tai samassa taloudessa vakituisesti asuvalla oikeus saada tilapäistä hoitovapaata lapsen hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi. Kunnan sopimusalalla ikäraja on 12 vuotta.


Muista perhesyistä saatavat vapaat

Vapaata voi hakea myös pakottavista perhesyistä, kuten perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi.