• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Kunnallisvalitus

Kuvituskuva

Voit valittaa oikaisuvaatimuksesi perusteella tehdystä päätöksestä vielä hallinto-oikeuteen tekemällä kunnallisvalituksen. Olemme laatineet avuksesi kunnallisvalitusmalleja, joilla valituksen tekeminen onnistuu helposti.

Jos olet tyytymätön tekemäsi oikaisuvaatimuksen päätökseen, voit tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on maksullinen, ja maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen edustajansa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

OAJ:n kunnallisvalitusmallit

Olemme laatineet avuksesi kolme kunnallisvalitusmallia. Voit ladata kunnallisvalitusmallit alta.

Kirjaudu, niin voit ladata kunnallisvalitusmallit käyttöösi

Miten kunnallisvalitus tehdään?

Voit tehdä kunnallisvalituksen ainoastaan laillisuusperusteella, ja valitusaika on 30 päivää siitä, kun olet saanut tiedon oikaisuvaatimuksestasi.

Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tällöinkin valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Voiko päätös muuttua hallinto-oikeudessa?

Hallinto-oikeus ei voi muuttaa koulutuksen järjestäjän tekemää päätöstä. Hallinto-oikeus voi ainoastaan hylätä valituksen, jättää valituksen tutkimatta tai palauttaa valituksen alaisena olevan asian kuntaan uudelleen päätettäväksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että myönteinenkään ratkaisu ei takaa, että saat hakemasi työpaikan. Tällöin virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Jaa