• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Hallintovalitus

Valtion virkanimityspäätöksistä on mahdollista valittaa hallintovalituksella maksulliseen hallinto-oikeuteen. Olemme laatineet avuksesi hallintovalitusmallin.

Valtion virkanimityspäätöksistä on mahdollista valittaa hallintovalituksella hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on maksullinen, ja maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen edustajansa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos muutoksenhakutuomioistuin muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

OAJ:n hallintovalitusmalli

Olemme laatineet avuksesi hallintovalitusmallin. Voit ladata hallintovalitusmallin alta.

Kirjaudu, niin voit ladata hallintovalitusmallin käyttöösi

Miten hallintovalitus tehdään?

Voit tehdä hallintovalituksen ainoastaan laillisuusperusteella, ja valitusaika on 30 päivää siitä, kun olet saanut tiedon valtion virkanimityspäätöksestä.

Voit valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Tällöinkin valitusaika on 30 päivää tiedoksisaannista.

Voiko päätös muuttua hallinto-oikeudessa?

Hallinto-oikeus ei voi muuttaa koulutuksen järjestäjän tekemää päätöstä. Hallinto-oikeus voi ainoastaan hylätä valituksen, jättää valituksen tutkimatta tai kumota päätöksen lainvastaisena. Jos päätös kumotaan, asia palautuu kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että myönteinenkään ratkaisu ei takaa, että saat hakemasi viran. Tällöin virka julistetaan yleensä uudelleen haettavaksi.

Jaa