• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opettajan palkka

Opettajan palkka koostuu pääsääntöisesti kahdesta perusosasta: tehtävään sidotusta palkasta ja työkokemukseen perustuvista lisistä. Lisäksi palkkaan voi sisältyä muista tehtävistä maksettavia erillisiä korvauksia.

Opettajan palkan rakenne

 

oajfi_52_sisaltokuva_palkkausjarjestelma_SUOMI_1170x839px.jpg

Opettajan palkka koostuu pääsääntöisesti kahdesta perusosasta: tehtävään sidotusta palkasta ja työkokemukseen perustuvista lisistä. Lisäksi palkkaan voi sisältyä muista tehtävistä maksettavia erillisiä korvauksia.

Eri virka- ja työehtosopimuksissa ja myös eri oppilaitoksissa palkka rakentuu hiukan toisistaan poiketen, joten tutustuthan lähemmin oman palkkasi sopimusalakohtaisiin perusteisiin.

Minkä sopimuksen mukaan palvelussuhteeni ehdot määräytyvät?

 


Palkkasaatavan vanhentuminen ja palkkaturva

Palkanmaksussa voi tapahtua virheitä puolin ja toisin. Koska palkkasaatava vanhentuu tiettyjen määräaikojen puitteissa, on tärkeää, että huolehdit ensisijaisesti itse siitä, että työnantajasi maksaa palkkasi oikein.

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksamisen työnantajan maksukyvyttömyystilanteen varalta.