• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eläkkeen kertyminen

Useat eri eläkejärjestelmän muutokset vaikuttavat eläkkeen määrään. Tutustu, kuinka eläkkeesi kertyy.

Henkilöllä, joka on tullut työelämään ennen vuotta 2005, eläke muodostuu kahdesta osasta ja vuoden 2017 alusta kolmesta osasta. Vuoteen 2004 saakka eläke lasketaan vanhojen sääntöjen mukaan, jolloin viimeiset kymmenen vuotta ovat eläkkeen määrän kannalta tärkeimmät. Vuoden 2005 alusta eläkettä kertyy jokaisen vuoden tuloista eläkkeen karttumisprosentin verran.

Eläkeuudistuksen tarkoituksena on saada työntekijät pysymään töissä mahdollisimman pitkään. Tämän myötä järjestelmä muuttui niin, että pidemmällä työhistorialla saa aina paremman eläkkeen.

Näin eläkkeesi kertyy eri järjestelmissä

Vuoden 2004 loppuun asti oli voimassa eläkkeiden enimmäismäärät: tavoitetaso oli 60–66 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskiansioista. 1.1.2005 alkaen eläkkeelle ei ole maksimimäärää. Uudessa järjestelmässä eläke paranee koko työuran ajan.

Vuoden 2005 järjestelmässä eläkettä kertyy siitä lähtien, kun on täyttänyt 18 vuotta, vanhassa järjestelmässä taas 23-vuotiaasta alkaen. Uudistus ei tule voimaan takautuvasti. Vuodesta 2017 eläkettä kertyy 17 vuoden iästä lukien, ei kuitenkaan takautuvasti.

Vuosina 2005–2016 eläkettä kertyy kaikissa eläkejärjestelmissä 18–52-vuotiaille 1,5 prosenttia, 53–62-vuotiaille 1,9 prosenttia ja 63 ikävuodesta lukien 4,5 prosenttia vuodessa.

Vuodesta 2017 alkaen eläkettä kertyy 1,5 prosenttia vuosiansiosta kuitenkin niin, että vuosina 2017–2025 kertyy 1,7 prosenttia 53–62-vuotiaille.

Jaa