• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Eläkelajit

Eläkkeelle jäädään useasta syystä, joten siksi eläkelajejakin on useita. Yleisimmin eläke antaa turvaa vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle.

Vanhuuseläke

Vuoden 2016 loppuun saakka yleinen vanhuuseläkeikä oli oman valinnan mukaan 63–68 vuotta. Tämän jälkeen alaraja alkaa nousta siten, että 1955 syntyneiden alaraja on 63 vuotta 3 kuukautta, 1956 syntyneiden 63 vuotta ja 6 kuukautta ja niin edelleen. Opetusalalla on kuitenkin lukuisia poikkeuksia.

Lue opetusalan poikkeuksista

Jos olet jäämässä vanhuuseläkkeelle, tee hakemus eläkelaitokselle. Lisäksi eläkkeen alkaminen edellyttää, että olet irtisanoutunut työstäsi.

Aina ennen eläkkeellejäämispäätöksen tekemistä on syytä olla yhteydessä omaan eläkelaitokseen ja varmistaa, että eläkkeelle jääminen valitussa iässä on mahdollista ja että koko työhistoria on rekisterissä.


Työkyvyttömyyseläke ja työuraeläke

Työkyvyttömyyseläke perustuu sellaiseen terveydentilan heikentymiseen, että töiden uudelleenjärjestelyllä tai kuntoutustoimillakaan henkilö ei kykene suoriutumaan työstään.

Työkyvyttömyyseläkettä on syytä harkita, jos pitkän sairausjakson jälkeenkään työhön palaaminen ei ole todennäköistä. Kansaneläkelaitos kehottaa työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen omalta eläkelaitokselta, kun sairauspäivärahaa on saatu yli 150 päivää.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös osatyökyvyttömyyseläkkeenä, jos työkykyä on jäljellä osa-aikaiseen työhön.

Tällöin ei vaadita pitkää sairauspäivärahajaksoa ennen eläkkeen alkamista.

Hae työkyvyttömyyseläkettä omalla hakemuslomakkeellaan, jonka liitteeksi sinun on toimitettava eläkelaitokselle perusteellinen lääkärinlausunto.

Vuoden 2017 eläkeuudistus ei aiheuta muutoksia työkyvyttömyyseläkkeisiin. Uutena eläkemuotona otettiin käyttöön työuraeläke, jonka edellytyksenä on 63 vuoden ikä ja 38 vuoden työkokemus fyysisesti tai psyykkisesti kuluttavassa työssä. Tämä ei ole suositeltava vaihtoehto OAJ:n jäsenille.


Osittainen varhennettu vanhuuseläke eli OVE

Osa-aikaeläke poistettiin vuoden 2017 eläkeuudistuksessa siten, että viimeistään 1.1.2017 alkaneet osa-aikaeläkkeet jatkuvat.

1.2.2017 alkaen otettiin käyttöön osittainen varhennettu vanhuuseläke (OVE). Osittainen varhennettu vanhuuseläke on 25 tai 50 prosenttia kertyneestä eläkkeestä varhennusvähennyksen kera.

Maksuun tulevasta eläkkeestä vähennetään 0,4 prosenttia varhennettua kuukautta kohden.

OVE ei edellytä työntekoa, mutta useilla OAJ:n jäsenillä ennen vuotta 1995 ansaittujen eläkekertymien saaminen täysimääräisenä edellyttää ainakin osittaista työn tekemistä omaan eläkeikään saakka.

Jaa