• Opettaja-lehti logo
  • OAJ-areena logo

Opetusalan eläke

Työuran päätteeksi on aika siirtyä ansaitulle eläkkeelle. Eläkkeelle on helppoa siirtyä, kun tunnet eläkelajit ja -iän sekä eläkkeen kertymisen. Leppoisia eläkepäiviä!

Millaisia asioita eläkkeelle siirtyessä täytyy ottaa huomioon? Nappaa vinkit talteen eläkkeelle siirtyvän muistilistasta. Tutustu myös eläkeikään ja -lajeihin ja siihen, kuinka opetusalan eläke kertyy.

Muistathan päivittää jäsentietosi, kun siirryt eläkkeelle, sillä tieto eläkkeelle jäämisestä ei päivity automaattisesti OAJ:n jäsenpalveluun.

Päivitä jäsentietosi

Ota nämä asiat huomioon eläkkeelle siirtyessäsi

Eläkkeelle siirtyminen on mukavampaa, kun tietää, millaisia asioita täytyy ottaa huomioon. Eläkkeelle siirtyvän muistilista on apunasi.


Minkä ikäisenä eläkkeelle, mitä eläkelajeja on ja kuinka paljon eläkettä kertyy?

Opetusalalla eläkeikä voi olla yleinen, henkilökohtainen tai ammatillinen: eri vaihtoehdoissa eläkeikä ja -kertymä saattavat poiketa toisistaan huomattavastikin. 

Eläkkeelle jäädään useasta syystä, joten siksi eläkelajejakin on useita. Yleisimmin eläke antaa turvaa vanhuuden tai työkyvyttömyyden varalle.

Useat eri eläkejärjestelmän muutokset vaikuttavat eläkkeen määrään.

 

Eläkkeelle vuodenvaihteessa vai jo joulukuussa 2022?

 

Eläkkeisiin tulossa poikkeuksellinen muutos

Korkean inflaation takia vuoden 2023 indeksikorotukset tulevat vaikuttamaan työeläkkeisiin poikkeuksellisesti. Toisin kuin tavallisesti, työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän vuoksi vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuoden 2023 työeläkeindeksit lokakuun loppupuolella, joten vielä ei voida kertoa tarkkoja korotusten määriä. Eläketurvakeskuksen syyskuussa tekemien laskelmien mukaan työeläkeindeksin kasvu voisi olla noin 6,5 prosenttia ja palkkakertoimen noin 3,6 prosenttia.

Jos olet siirtymässä eläkkeelle viimeistään joulukuussa 2022, sinulle maksettavaa työeläkettä korotetaan heti tammikuussa 2023 työeläkeindeksillä.

Jos siirryt eläkkeelle tammikuussa tai myöhemmin vuonna 2023, työurasi aikaiset ansiot korotetaan eläkkeen alkamisvuoden tasoon palkkakertoimella. Alkava työeläke lasketaan näiden palkkakertoimella korotettujen ansioiden perusteella.

Jos olet siis jäämässä vuodenvaihteessa eläkkeelle, sinun saattaa olla taloudellisesti edullisempaa jäädä eläkkeelle jo joulukuussa kuin tammikuussa. Tämä kannattaa kuitenkin aina itse laskea ja tarkistaa, mikä on sinun tilanteessasi kannattavampi vaihtoehto.

Huomaathan myös, että jotta voit jäädä vanhuuseläkkeelle joulukuun alusta, sinun pitää saavuttaa alin vanhuuseläkeikäsi viimeistään 30.11.2022. Lisäksi työ- tai virkasuhteesi viimeisen voimassaolopäivän pitää olla 30.11.2022 tai aikaisemmin, jotta vanhuuseläkkeesi voi alkaa joulukuun alusta. Eläkkeelle voi jäädä ainoastaan kuukauden alusta eli esimerkiksi 1.12.2022 tai 1.1.2023.

Julkisen sektorin eläkkeen määrää voi laskea Kevan Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskureilla. Laskurit eivät valitettavasti vielä anna oikeaa tulosta eläkkeestä vuoden 2023 alussa, sillä ensi vuoden indeksit saadaan niihin vasta vuoden 2023 alussa.

Voit kuitenkin arvioida eläkkeesi määrää Omat eläketietosi -palvelun eläkelaskurilla muutamalla yksinkertaisella prosenttilaskulla.

Alla kerrotut prosentit ovat vielä arvioita, STM vahvistaa indeksit lokakuun loppupuolella.

Jos olet jäämässä joulukuussa eläkkeelle, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 6,5 prosenttia.

Jos olet jäämässä eläkkeelle tammikuussa tai myöhemmin, lisää laskurin näyttämään eläkkeen määrään 3,6 prosenttia.

Lähde: KEVA