Försök med årsarbetstid i den grundläggande utbildningen

Med årsarbetstidsförsök i grundskolan tar vi reda på om ett nytt arbetstidssystem kan begränsa lärarnas arbetsmängd och ge lärarna lön för allt arbete som görs. Det treåriga försöket avslutas våren 2021 i Helsingfors, Vanda, Vasa och Lahtis. Försöket pågår ännu läsåret 2021-22 i Jyväskylä.

Försöket i ett nötskal

  • Lärarens arbete är i förändring. Arbetstidssystemet som baserar sig på undervisningsskyldigheter matchar inte längre med lärarens ständigt föränderliga arbetsbild. Det här leder till att läraren gör en del av sitt arbete utan ersättning. Försöket med årsarbetstid möjliggör att ersättning betalas för uppgifter som det nuvarande systemet inte ersätter.
  • OAJ vill öka medlemmarnas välbefinnande och ork i arbetet. Med försöket kartlägger vi om en årlig arbetstid kan bidra till att begränsa lärarens arbetsmängd.
  • Försöket avslutas våren 2021 i Helsingfors, Vanda, Lahtis och Vasa. I Jyväskylä pågår försöket ännu läsåret 2021-2022.
  • Lärarna som är/var med i försöket har röstat för ett deltagande. Minst hälften och ofta två tredjedelar av lärarna i de deltagande skolorna har röstat ja till försöket.
  • Ett försök är inte en permanent övergång till ett årsarbetstidssystem.
  • Årsarbetstidsförsöket väcker både diskussion och endel farhågor. För OAJ är medlemmarnas intressen alltid det viktigaste. Därför är vårt mål att grundligt utreda hurdant arbetstidssystem som fungerar bäst för lärarna. Tack vare försök får vi höra vad som fungerar eller inte fungerar och därifrån fortsätta utvecklandet av arbetstidssystemet.
  • Vi håller våra läsare uppdaterade om hur försöket framskrider.

 

Frågor om försöket?

Berätta vad du undrar över, vad som är positivt eller negativt i årsarbetstidsförsöket som du deltar i. 

Du kontaktar oss bäst med det här e-formuläret.