Ansökningstid 16.1-10.3.2023

Fonden ska främja arbetshälsan för medlemmar och arbetsgemenskaper samt främja säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskyddet. Fonden beviljar medel för utvecklingsprojekt och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten.

Nytt i ansökningsomgången 2023

I arbetsgemenskapernas projekt ska arbetsgivarens andel av de totala kostnaderna vara minst 20 procent. Arbetsgivarens andel kan till exempel vara i form av arbetstid, pengar, utrymmen eller utrustning, men kostnaderna måste vara reella. En OAJ-förening som ansöker om stöd har ingen självfinansieringsskyldighet.

I stödbesluten betonas att välbefinnande i arbetet skapas i och av arbetet. Som regel bör stödprojekt genomföras under arbetstid, men kan även genomföras utanför arbetstid.

Projektfinansiering kan fortfarande erhållas för arbetshandledning som ges till grupper. I detta fall måste arbetsgivarens andel vara minst 50 procent av de totala kostnaderna. Läs mera i årsplanen för 2023 (fi).

Andra villkor 2023

 • Projektfinansiering beviljas inte för rekreation utanför arbetstid
 • Kostnaderna ska specificeras i detalj i finansieringsplanen
 • Endast nödvändiga kostnader för servering och utrymmen kan godkännas
 • Vikarieersättningar kan täckas från fall till fall

Vem kan ansöka om stöd?

Föreningar och medlemssammanslutningar kan ansöka om stöd. Stipendier för utvecklingsarbete och forskning kan också tilldelas enskilda medlemmar.

Följande ansökning är 16.1-10.3.2023. Beslut om vilka projekt som beviljas understöd tas i juni.

Ansökningen görs elektroniskt.
Syftet är att främja projekt som påverkar medlemmarna och deras arbetsgemenskaper.

 
Se pdf-modellerna (på finska) om du i förväg vill bekanta dig med ansökningsfrågorna och formulera svaren. Observera att du inte kan göra ansökningen med pdf-blanketterna, utan endast bekanta dig med uppgifterna och förbereda svaren innan ansökningen görs i ansökningssystemet.
 
 
Stadgar och beslutsfattande

Fondens grundkapital kommer från organisationens mångåriga ägarskap i Kojamo och av vinsten som uppstod då Kojamo börsnoterades. OAJ:s fullmäktige beslutade i augusti 2020 att inrätta fonden för arbetshälsa.

Fonden är en del av OAJ:s tillgångar som organisationen har samlat för att stödja förhandlingsverksamheten och eventuella arbetskonflikter.

Medlen används i enlighet med OAJ-styrelsens fastställda plan. OAJ:s presidium beslutar om beviljandet av enskilda bidrag.

En styrgrupp och OAJ-kansliets arbetsgrupp för arbetshälsa bereder verksamheten och ansökningen. I styrgruppen sitter två representanter från OAJ-kansliets arbetsgrupp. Som ombud för arbetshälsofonden fungerar OAJ:s utvecklingsdirektör Jari Cavernelis.
Bekanta dig med fondens stadgar. (på finska) Frågor kan skickas till e-postadressen tyohyvinvointirahasto@oaj.fi

Stödbeslut

Vi berättar här på oaj.fi om vem som har beviljats stöd.
I OAJ:s strategi förbinder vi oss att främja medlemmarnas välbefinnande i arbetet.

Bidragstagarna år 2022 (texten på finska):

 1. KILO-malli – Opettajien työhyvinvoinnin tukiverkon ja verkoston rakentaminen, 150 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kilon koulu, Espoo

 2. Tunnetaidoista tukea työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja tiimin vuorovaikutukseen, 81 964 euroa
  Hakija: OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistys

 3. VAAOsyke – yhteistyötä ja pedagogista hyvinvointia strategian toimeenpanolla, 75 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

 4. Itsensä ja tiimien johtaminen tarvelähtöisessä tiimiorganisaatiossa, 67 764 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Varalan urheiluopisto

 5. Yhteistyöverkostosta (AKOL, SKO, TOOL) avaimia työhyvinvointiin – työnantajaedustajat mukaan kehitystyöhön! 67 000 euroa
  Hakija: SKO ry (AKOL, TOOL)

 6. Ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua Lahden kouluihin, 66 000 euroa
  Hakija:  Lahden opettajien ammattiyhdistys

 7. Ammatillinen hyvinvointi osana opettajan ammattitaitoa, 56 700 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Uskelan koulu, Salo

 8. Hajaannuksesta hallittuun hyvinvointiin, 54 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Laurentius-koulu, Lohja

 9. Työhyvinvointihanke Voimaksi, 52 000 euroa
  Hakija: OAJ Oulun paikallisyhdistys

 10. Lomautuksista kohti työhyvinvointia – työnohjaus työssäjaksamisen voimavaraksi Iitin kunnassa, 48 154 euroa
  Hakija: OAJ Iitin paikallisyhdistys

 11. Pääasia, ettei ruveta mököttähän – Hyvinvointi kaustislaisissa opetus- ja kasvatustyöyhteisöissä varhaiskasvatuksesta lukioon, 47 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Kaustisen paikallisyhdistys

 12. Samalle kartalle – uuden yhtenäiskoulun kehittämisprosessi toiminnan tavoitteiden, rakenteiden ja prosessien selkiyttämiseksi / Työn tauottaminen – hetki itselle kiireen keskellä, 46 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Roukon yhtenäiskoulu, Valkeakoski

 13. Vakaopen keskiviikkokeskustelu – Varhaiskasvatuksen opettajien mentorointiohjelma, 40 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

 14. Buustia opeen ja työyhteisöön, 37 500 euroa
  Hakija: OAJ:n Euran Opettajien paikallisyhdistys

 15. Työhyvinvointipaja Turku – kasvatus- ja opetusalan työhyvinvoinnin kehittämishanke 2022–2023, 35 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Turun paikallisyhdistys

 16. Hyvinvointia yhdessä! 35 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Haukiputaan koulu, Haukipudas

 17. Työnohjaus (yksilö-/ryhmätyönohjaus sekä esimiestyönohjaus) sekä koulutus, jolla tuemme kunnan opetushenkilöstöä kouluverkkouudistuksen aiheuttamassa muutoksessa, 35 000 euroa
  Hakija: OAJ Nakkilan paikallisyhdistys

 18. Mitä, jos opettajien työelämä olisikin hyvinvoinnin keidas? 32 488 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Koiviston koulu, Pirkkala

 19. Eettinen työkuorma yhdessä hallintaan, 30 668 euroa
  Hakija: OAJ:n Ylöjärven paikallisyhdistys

 20. Turvallisuustaitoja opettajille, 30 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ounasrinteen koulu, Rovaniemi

 21. Työvireen vahvistaminen rehtoreille ja opettajille Limingan kouluissa – sparrausohjelmalla hyvinvointia, laatua ja itsensä johtamisen taitoa työyhteisöjen toimintaan, 29 650 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Tupoksen koulu, Limanka

 22. Vertaistuessa on voimaa! Työnohjausta ja täydennyskoulutusta työhyvinvointia tukemaan, 28 936 euroa
  Hakija: OAJ:n Liperin opettajien paikallisyhdistys

 23. Lapin AMKn Opettajan Korona Exit 2.0 eli OKE2.0, 28 262 euroa
  Hakija: OAJ:n Lapin ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys

 24. Tasapainoista työhyvinvointia Nokian lukion opetustyöhön ja työyhteisöön, 27 369 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Nokian lukio, Nokia

 25. Kohti yhteisiä toimintatapoja ja -malleja ryhmätyönohjauksen avulla, 25 600 euroa
  Hakija: OAJ:n Saarijärven paikallisyhdistys

 26. Työhyvinvoinnin lisääminen Friisilän koulussa, 25 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Friisilän koulu, Raisio

 27. Niskalenkki uupumuksesta – työnohjauksella tukea opettajien hyvinvointiin, 23 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Ilmajoen Paikallisyhdistys

 28. Apua, tukea ja ratkaisuja – Työnohjausta pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, 19 608 euroa
  Hakija: OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys

 29. Me raholalaiset – kohti kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja yhteisöllistä toimintakulttuuria, 16 930 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Raholan koulu, Tampere

 30. Hyvinvoiva minä, hyvinvoiva opettaja, 15 500 euroa
  Hakija: OAJ:n Nokian paikallisyhdistys

 31. Segregaatiosta inkluusioon, 15 100 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Laukaan kirkonkylän koulu, Laukaa

 32. Kaikkien lasten Laru – erillisistä väistöyksiköistä hyvinvoivaksi kouluyhteisöksi, 13 152 euroa
  Hakija: Jäsenten muodosta yhteisö, Lauttasaaren ala-asteen koulu, Helsinki

 33. Työhyvinvointimatinea (syksy 2022 ja kevät 2023), kolmen luennon kokonaisuus, jonka tavoitteena on opettajan työssä jaksamisen ja työstä palautumisen tukeminen ja metodologisten menetelmien hyödyntäminen työhyvinvoinnin tunnistamisessa, 12 000 euroa
  Hakija: OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistys

 34. Hyvinvoiva ja yhteisöllinen kouluverkko Pyhäjoen OAJ paikallisyhdistys, 11 904 euroa
  Hakija: OAJ:n Pyhäjoen paikallisyhdistys

 35. Hyvinvointitaitoja työyhteisölle, 11 076 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Karhunmäen koulu, Joensuu

 36. Apuna arjessa, tukena työssä: Johtamisen, perehdyttämisen ja mentoroinnin avulla voimaa ja virtaa työuraansa aloittaville, 11 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Joensuun paikallisyhdistys, yhteistyökumppanina Joensuun kaupunki

 37. Kaarnalaivan matkassa, 10 598 euroa
  Hakija: OAJ Parkanon paikallisyhdistys

 38. Tukea työssä jaksamiseen pd-rahoitusta saavien helsinkiläisten koulujen opettajille ja työyhteisöille – työhyvinvointia ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä arkeen, 10 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, työnohjaajat Helsinki OAJ:n jäsenet

 39. Jokaisella on oikeus turvalliseen työympäristöön ja myönteiseen kohteluun, 10 000 euroa
  Hakija: OAJ Karstulan paikallisyhdistys

 40. Osaavalla johtamisella voimavaroja varhaiskasvatukseen - hengähdä, kehitä ja vahvista! 9 700 euroa
  Hakija: OAJ Kanta-Häme

 41. Työhyvinvoinnin lisääminen työnohjauksen kautta, 8 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Keravan opetusalan paikallisyhdistys

 42. Työnohjauksella virtaa ja välineitä arkeen, 8 000 euroa
  Hakija: OAJ Pirkkalan paikallisyhdistys

 43. NEPSY-koulutus – Tammelan koulukeskus, 7 650 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Tammelan koulukeskus, Tammela

 44. Joukosta tiimiksi – pikkutiimien ja koko tiimin yhteistyön kehittäminen, 7 500 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Suomen Diakoniaopisto

 45. Mentoroinnilla työssäjaksamista ja työhyvinvointia – Uran alussa olevien varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien mentorointi, 7 472 euroa
  Hakija: Tampereen Varhaiskasvatuksen Opettajat

 46. Työhyvinvointia sujuvalla työyhteisöviestinnällä – tehdään viestintää yhdessä, 7 396 euroa
  Hakija: OAJ Sasky paikallisyhdistys

 47. Uuden Ylämyllyn yhtenäiskoulun opetushenkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, 7 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ylämyllyn koulu, Ylämylly

 48. Uusiutuva työyhteisö ja tulevaisuuden tavoitteet, 6 850 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Puolimatkan koulu, Hyvinkää

 49. Takaisin työyhteisöksi koronahajaannuksen jälkeen, 6 175 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Pomarkun yhteiskoulu ja lukio

 50. Pidä huolta työkaverista! 6 172 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kivirannan koulu, Tornio

 51. Vanhasta voimaantuen ja uutta mahdollistaen, työyhteisön hyvinvointi- ja kehittämisohjelma, 5 814 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Patastenmäen koulu, Riihimäki

 52. Avoimet opet – puhumalla paremmaksi kollegaksi, 5 000 euroa
  Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Hatanpään lukio, Tampere

 53. Itseohjautuvuutta ja hyvinvointia työhön, 5 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys

 54. Työhyvinvointikoulutusta ilon kautta Kolarin kunnan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion henkilöstölle (opettajille, esimiehille ja ohjaajille), 5 000 euroa
  Hakija: OAJ:n Kolarin paikallisyhdistys

 

 

Yli 50 000 euron avustukset myönsi OAJ:n hallitus, sitä pienemmät OAJ:n puheenjohtajisto. Osalle myönnettiin haettua pienempi määräraha tarkoituksena turvata hankkeen ydintavoitteen toteuttaminen mutta ei kattaa kaikkia hankkeeseen mahdollisesti liittyviä toissijaisia kuluja kuten tarjoiluja. 

Hankkeet, avustukset ja hakijat avustuksen suuruuden mukaisessa järjestyksessä (suurin avustus ensin): 

1. Resurssit riittämään ammattikorkeakoulussa -työhyvinvointihanke, 110 000 euroa  
Hakija: OAJ:n Diakonia-ammattikorkeakoulun opettajien paikallisyhdistys. 

2. Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 99 160 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Itä-Suomen Yliopisto, Kuopio, yhteistyössä Turun yliopisto ja Ammatilliset opettajat AO.

3. Kohti hyvinvoivaa tiimiorganisaatiota, 87 349 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Varalan urheiluopisto, Tampere. 

4. Kohti astetta parempaa työhyvinvointia Gradiassa, 72 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian paikallisyhdistys. 

5. Hyvinvoiva opettaja – Hyvinvoiva oppilas, 60 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Lempäälän paikallisyhdistys. 

6. Rakennetaan työyhteisö vahvemmaksi, 58 478 euroa 
Hakija: OAJ:n Jyväskylän paikallisyhdistys. 

7. Toppuuta tahtia 52 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Waltterin koulu, Varkaus. 

8. Yhtenäisyys on yhteisön ydin: rakennuspalikoita Aurinkokiven uuden työyhteisön yhteenluoviutumista varten, 37 150 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Aurinkokiven koulu, Vantaa. 

9. Oivaltava esihenkilö -työhyvinvointivalmennus Kangasalan kaupungin varhaiskasvatuksen esihenkilöille ja rehtoreille, 29 686 euroa 
Hakija: OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistys. 

10. TAMKin sote-alan YAMK-opettajille yhteisöllisyyttä ja työhyvinvointia, 29 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, TAMK, Tampere. 

11. Voimavaroja johtamiseen – Voimavarakeskeistä työnohjausta kasvatus- ja opetusalan esihenkilöille, 25 846 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, yhteistyökumppanina Lounais-Suomen rehtorit sekä Varsinais-Suomen alueyhdistyksen VOL-jaosto. 

12. Yhdessä olemme enemmän – Maiju Lassilan koulu, 25 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Maiju Lassilan koulu, Tohmajärvi. 

13. Juhannuskylän koulu 2.0/Työhyvinvointia työnohjauksella ja yhteisöllisyydellä, 25 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Juhannuskylän koulu, Tampere. 

14. Oivaltava opettaja -työhyvinvointikoulutus Kangasalan kaupungin Huutijärven ja Ruutanan kouluilla, 22 694 euroa 
Hakija: OAJ:n Kangasalan paikallisyhdistys. 

15. Perehdytys–Boostaa parempi perusta, 22 500 euroa 
Hakija: Ammatilliset opettajat AO ry. 

16. Hyvinvoiva työyhteisö osana ahdistuneen nuoren tukea, 19 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ilmaristen koulu, Lieto. 

17. Aivovalmennus työkuormittavuuden hallinta, työhyvinvointi ja sen parantaminen, 17 470 euroa 
Hakija: OAJ:n Savon koulutuskuntayhtymän opettajien paikallisyhdistys. 

18. Opettajuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa työnohjauksen keinoin, 15 800 euroa 
Hakija: OAJ:n Ilmajoen paikallisyhdistys.  

19. Vertaismentoroinnista työhyvinvointia, 15 300 euroa 
Hakija: OAJ JAMK, OAJ Jyväskylän ammatilliset opettajat. 

20. Älykästä itsensä ja organisaation johtamista, 15 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kalevan lukio, Tampere. 

21. Tukea luottamusmiehille ja opettajataustaisille työsuojeluvaltuutetuille! 15 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Uudenmaan alueyhdistys. 

22. Ratkaisun portaat – Työnohjauksellinen ratkaisukeskeinen koulutus, 15 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kalevan koulu, Kerava. 

23. Työnohjauksella hyvinvointia oman äidinkielen opettajille, 13 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Oman äidinkielen opettajat.  

24. Pirstaleisesta eheäksi – voimavarat käyttöön, 12 000 euroa 
Hakija: Karstulan OAY:n paikallisyhdistys.

25. Kehittävä työyhteisö – ilmapiirin ylläpitäminen ja kehittäminen keskiössä, 11 334 euroa 
Hakija: OAJ:n Riihimäen paikallisyhdistys. 

26. Työnohjaus Ihalan koulussa 2021–2022, 11 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Ihalan koulu, Raisio. 

27. Työhyvinvointia työyhteisöiden vahvuuksien kautta, 10 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Mikkelin paikallisyhdistys.  

28. Muutoksen tuskasta työhyvinvointiin. Yhteisöllisyyden kehittäminen Nurmijärven musiikkiopistossa, 10 000 euroa 
Hakija: Nurmijärven musiikkiopiston opettajayhdistys. 

29. Mylly-Antin koulun työhyvinvointihanke, 10 000 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Mylly-Antin koulu, Turku. 

30. Työyhteisövalmennusta Riihimäen lukioon, 9 630 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Riihimäen lukio, Riihimäki.  

31. Jaksava esimies – hyvinvoiva työyhteisö, 7 500 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kirkonkylän päiväkodit, Loppi. 

32. Hyvää vointia opehuoneeseen – hyvinvoivana kohti uusia haasteita! 5 300 euroa 
Hakija: Jäsenten muodostama yhteisö, Kirkonkylän koulu, Rusko.  

33. Työturvallisuuden kehittäminen Luksian ammattiopistossa, 5 000 euroa 
Hakija: OAJ:n Luksian paikallisyhdistys. 

34. Lemin kunnan henkilöstöjohtamisen askelmerkit kohti hyvinvoivaa työyhteisöä, 1 500 euroa 
Hakija: Jäsen, YAMK-opinnäytetyö. 

35. Poikkeusolojen vaikutus ammatillisten opettajien työhyvinvointiin, 1 500 euroa 
Hakija: Jäsen, YAMK-opinnäytetyö. 

31.8. Listaa korjattu ja täydennetty.