Arbetshälsa är prio nummer ett!

En välmående lärare trivs i arbetet. OAJ arbetar ständigt med att proffsen inom utbildning, fostran och forskning ska må bra i arbetet.

Hjälp och stöd

Vipu för arbetstidsuppföljning

I Vipu kan du planera och bokföra arbetstiden.

Till Vipu

OAJ:s arbetslivsguide ger stöd och tips

Vår arbetslivsguide ger dig som arbetar inom utbildning, fostran och forskning information om anställningsvillkor och lösningar till problemsituationer.

Till arbetslivsguiden

Arbetarskyddet stöder medlemmarna

Det är viktigt för oss att du mår bra i arbetet. Det här är en sak vi ständigt arbetar för!

Arbetarskyddet och intressebevakning

Hjälp!

Din egen förtroendeman och sakkunniga vid OAJ-kansliet hjälper och stöder dig i olika situationer i arbetslivet.

OAJ till din hjälp

 

Lärarnas arbetsförhållanden

Arbetslivsbarometern

Vi genomför vartannat år en arbetslivsbarometer. Barometern ger en heltäckande bild av lärarnas och chefernas arbetsvälmående, arbetsförhållanden och trygghet inom utbildningssektorn.

Arbetslivsbarometern

Forskningsresultat om inneluftproblem

Inneluftproblem har blivit ett stort gissel inom utbildningssektorn.

Inneluftundersökning

Undersökningsresultat om daghemsföreståndarnas arbetsförhållanden

Daghemsföreståndarens arbete har blivit mera mångsidigt och samtidigt har ansvaret ökat.

Läs mera

OAJ-fonden för arbetshälsa

OAJ hjälper medlemmarna i arbetslivet. Föreningar, medlemssammanslutningar och enskilda medlemmar kan ansöka om pengar för utvecklingsprojekt och verksamhet för att förbättra arbetslivskvaliteten.

Läs om fonden