Sökresultat för "Riksdagsval"

OAJ stödjer ett medborgarinitiativ om personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken

Ett medborgarinitiativ som har samlat över 50 000 underskrifter har samma mål som OAJ beträffande personaldimensioneringen inom småbarnspedagogiken. All dimensionering borde fastställas per grupp, inte per daghem. Vidare borde ett och samma relationstal gälla i alla grupper för barn över tre år oavsett om barnen deltar på halv- eller heltid.

26.01.2023 Nyheter
Skillnader i synen på utbildningspolitik bland partiernas beslutsfattare

En OAJ-enkät till partiernas beslutsfattare visar på skillnader i partiernas inställning till hur utbildning och fostran ska skötas under nästa regeringsperiod.

04.01.2023 Pressmeddelande
OAJ: För stora skillnader i studiehandledningen – ojämlikt för studerande på andra stadiet

Det varierar stort hur många studerande en studiehandledare ansvarar för. Det här försätter eleverna i en ojämlik ställning och påverkar studiehandledarnas och andra lärares välbefinnande i arbetet.

20.12.2022 Nyheter
OAJ kräver kursändring i utbildningspolitiken: Finansieringen måste ökas och nedskärningar undvikas

Utbildning är lösningen på de enorma utmaningar som Finland står inför. Det betonar OAJ i sina riksdagsvalsmål. Utan tillräcklig basfinansiering kommer det dock inte att vara möjligt att uppnå de mål som har fastställts för utbildning eller att lösa problem. Åtgärder för att höja finansieringsnivån måste vidtas under nästa regeringsperiod.

05.10.2022 Pressmeddelande
Regeringsprogrammet korrigerar kursen: Utbildning och kunnande fint i fokus

Utbildning och utbildningspolitik lyfts starkt fram i det nya regeringsprogrammet. OAJ tackar regeringen för den nya kursen.

04.06.2019 Nyheter
18 organisationer påminner regeringsförhandlarna om utbildningens betydelse: Framtidens rubriker skrivs tillsammans

Under de fyra följande åren dras riktlinjerna upp för framtiden. Nu kan man inte ge avkall på fostran, utbildning, vetenskap och forskning.

15.05.2019 Pressmeddelande
Många invalda i riksdagen från sektorn för utbildning och forskning

Fler än 30 personer från sektorn för utbildning och forskning blev invalda i riksdagen. OAJ gratulerar alla utbildningsvänliga riksdagsledamöter – både nyinvalda och ledamöter som fick förnyat förtroende!

24.04.2019 Nyheter
OAJ listar kandidater med lärarbakgrund – på listan redan över hundra namn

OAJ presenterar inför riksdagsvalet en lista över kandidater med lärarbakgrund. Listan som finns på vår valsida har redan fler än hundra namn från hela Finland. Du har fortfarande chans att komma med!

11.03.2019 Nyheter