Sökresultat för "Småbarnspedagogik"

Lagen om småbarnspedagogik träder ikraft - kommunerna ska agera

Småbarnspedagogikens kvalitet blir ännu bättre när personalens utbildningsnivå höjs och yrkesbeteckningarna förtydligas enligt utbildningsbakgrund.

31.08.2018 Nyheter
OAJ förbereder organisatoriska åtgärder mot försämrat uppsägningsskydd

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har börjat förbereda organisatoriska åtgärder mot försämrat uppsägningsskydd för arbetstagarna.

30.08.2018 Nyheter
Tack till regeringen för att gymnasiefinansieringen korrigerades i budgeten

OAJ:s ordförande Olli Luukkainen tackar regeringen för att finansieringen av gymnasierna korrigerades i budgetförslaget från finansministeriets förslag. Också satsningen på forskning och innovationer får tack.

29.08.2018 Nyheter
Daghemmen välkomnar politikerbesök

I somras godkände riksdagen en ny lag om småbarnspedagogik. Men hur ser vardagen ut på dagis? Nu slår daghemmen upp dörrarna för politikerna

14.08.2018 Nyheter