Sökresultat för "Yrkeshögskola"

Lärarna i yrkeshögskolorna saknar tid för att utveckla kompetensen

Trots att arbetskraven har ökat i yrkeshögskolorna stödjer arbetsgivaren personalens kompetensutveckling sämre än tidigare.

14.12.2018 Pressmeddelande
Lärare inom högskoleutbildningen

Universitet och yrkeshögskolor bildar vårt högskolenät. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera praktiskt inriktade på arbetslivet.

06.11.2018 Sida