Sökresultat för "Yrkeshögskola"

Högskoleutbildning

Högskolesystemet bygger på yrkeshögskolor och universitet.

20.02.2020 Sida
Arbetsmarknadscheferna på Educa – följ med diskussionen live!

Vad kan vi vänta oss av avtalsförhandlingarna inom offentliga sektorn? Hur går det med de 24 extra timmarna och lönerna? Blir det strejker på våren? Arbetsmarknadscheferna och OAJ:s representanter träffas i en arbetsmarknadsdiskussion på Educa-mässan lördagen den 25 januari kl. 11.30–13.

25.01.2020 Nyheter
Reformtakten ökar inom utbildningen

Det gångna läsåret har förändrat utbildningen på alla sektorer. Många reformer har inletts redan innan de tidigare har slutförts och utöver de stora reformerna har det pågått talrika nationella och lokala utvecklingsprojekt.

27.05.2019 Nyheter
CSU förenar chefer och sakkunniga inom yrkesutbildningen – kom till Educa och nätverka!

Katri Tuomainen är ny ordförande för CSU. Hon välkomnar chefer och sakkunniga inom yrkesutbildningen till en nätverksträff på Educa-mässan.

22.01.2019 Nyheter
Lärarna i yrkeshögskolorna saknar tid för att utveckla kompetensen

Trots att arbetskraven har ökat i yrkeshögskolorna stödjer arbetsgivaren personalens kompetensutveckling sämre än tidigare.

14.12.2018 Pressmeddelande
Lärare inom högskoleutbildningen

Universitet och yrkeshögskolor bildar vårt högskolenät. Universiteten kännetecknas av vetenskaplig forskning medan yrkeshögskolorna är mera praktiskt inriktade på arbetslivet.

06.11.2018 Sida