Riksomfattande föreningar

Illustration

Olika lärargrupper bildar riksomfattande distrikt. Här är utbildningsområdet det avgörande. Till den riksomfattande verksamheten hör också fristående pedagogiska lärarföreningar som samlar lärare inom samma undervisningsämne.

De riksomfattande distrikten och föreningarna kommer med förslag och tar initiativ i olika frågor inom det egna intresseområdet. De ordnar också möten och kurser.

Riksomfattande distrikt och föreningar

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF är sakkunnigorganisationen inom småbarnspedagogikens område.

Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF

Lärarna i grundskolan, gymnasiet och den allmänbildande vuxenutbildningen hör till OAJ-YSI.

FSL är förbundet för de svenskspråkiga lärarna och rektorerna främst inom den allmänbildande utbildningen.

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

YLL är lärarnas, forskarnas och undervisningsförvaltningspersonalens intressebevakare.

Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL

Opsia är föreningen för personer i ledande ställning inom utbildnings- och bildningsväsendet samt inom småbarnspedagogiken.

Specialister för Undervisnings- och Bildningsväsendet Opsia

SOOL är främst de finskspråkiga lärarstuderandenas organisation. Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening FSLS är föreningen för de som studerar på svenska till ämneslärare, klasslärare eller speciallärare. FSLS hör till FSL.

Finlands Lärarstuderandes Förbund, SOOLFinlands Svenska Lärarstuderandes Förening

OSJ är organisationen för pensionärer som har verkat inom undervisningssektorn.

Undervisningssektorns Seniororganisation OSJ


Pedagogiska lärarföreningar

De pedagogiska lärarföreningarna är fristående och har egna organisationer, mål och medlemsservice.

Du kan gå med genom att kontakta föreningens ordförande eller sekreterare. Föreningarna har en medlemsavgift.

AIO för lärarna inom vuxenutbildningenAOOL för lärarna inom nybörjarundervisningenBiologi- och geografilärarnas förbund BGLFDrama och teaterundervisning i FinlandEKKOL för lärarna inom undervisningen för olika språk- och kulturgrupperFETO för lärarna i filosofi och livsåskådningskunskapFinsklärarföreningen (finsklärare i svenska skolor)Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHSHushållslärarnas förbundSkolornas musiklärareBildkonstlärarnaLatinlärarnas föreningFörbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap» MMO för jord- och skogsbrukslärare, se Biologi- och geografilärarnas förbund BGLFRiksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOLOman äidinkielen opettajatPSOP för psykologilärarnaEngelsklärarna i FinlandFinlands specialpedagogiska förbundSpansklärarna i FinlandÖvningsskollärarna i FinlandFöreningen för lärare i italienskaKlasslärarna i FinlandStudiehandledarna i FinlandFransklärarföreningen i FinlandFinlands rektorerSvensklärarna i Finland (svensklärare i finska skolor)Tysklärarna i FinlandSuomenopettajatSUOL för religionslärarnaRysklärarna i FinlandSvenska modersmålslärarföreningen i FinlandTTOP för lärarna i ekonomisk kunskapTekniklärarnaLärarförbundet för tekniska ämnenTextillärarförbundetÄidinkielen opettajain liitto (finska modersmålslärare)

Dela