Nio av tio lärare har valt att höra till OAJ.

OAJ representerar lärare, rektorer, chefer, sakkunniga och specialister på alla stadier; allt från småbarnspedagogik och förskola, grundläggande utbildning, gymnasieundervisning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundundervisning i konst, allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning och ända upp till universitetsnivå. Också lärarstuderande och seniorlärare hör till organisationen.

Största delen av medlemmarna är anställda av kommuner och samkommuner, men också staten samt privata skolor och daghem är arbetsgivare. En del arbetar också utomlands.

OAJ har omkring 117 000 medlemmar.

Bli medlem!

Dela