strategi-2020.jpg

OAJ:s strategi

OAJ:s fullmäktige har fastställt vår nya strategi. Organisationen ska arbeta för att Finland ska vara världens bästa ställe för undervisning, lärande och forskning. Vidare ska varje medlem känna att medlemskapet lönar sig.

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-01.jpg

Vår kärnuppgift

OAJ bevakar medlemmarnas intressen och skapar trygghet i ett föränderligt arbetsliv.  

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-02.jpg

Vårt utvecklingslöfte

Vi förstärker läraryrkets dragningskraft och anseende. 

Vi främjar medlemmarnas välbefinnande i arbetet. 

Vi förbättrar växelverkan med våra medlemmar och ökar påverkansmöjligheterna. 

Vi berättar om vårt arbete och resultaten på ett intressant sätt. 

Vi förnyar modigt vår fackorganisation mot 2030-talet. 

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-03.jpg

Så här arbetar vi

Vi betjänar våra medlemmar sakkunnigt och engagerat. 

Vi är en pålitlig och lösningsinriktad samarbetspartner. 

Vi fungerar alltid enligt våra värderingar; rättvist, öppet och ansvarsfullt. 

OAJ_pikkukuvitus_1920x300-04.jpg

Vår framtidsvision

Finland är världens bästa ställe för undervisning, lärande och forskning.  

Varje medlem känner att medlemskap lönar sig.  

Om OAJ

Vi agerar och påverkar överallt där man beslutar om frågor som gäller våra medlemmar; i arbetslivet, utbildningen och samhället.

Om OAJ