Fullmäktigeval

Illustration

335 kandidater är uppställda i vårens fullmäktigeval. Fullmäktige med 150 ledamöter har organisationens högsta beslutande makt.

Bekanta dig med kandidaterna

Bekanta dig med kandidatgalleriet och valkompassen som öppnar den 28 februari.

Tidtabell för fullmäktigevalet 2022

  • Kandidatuppställning 1.11.2021–15.1.2022
  • Kandidatlistorna publiceras vecka 5
  • Valkompassen öppnar 28.2.2022
  • Elektronisk förhandsröstning 28.2–14.3.2022
  • Egentliga valdagar 4–5.4.2022
  • Resultaträkning 6.4.2022
  • Resultatet offentliggörs 8.4.2022
  • Valresultatet bekräftas senast 12.4.2022
  • Rådplägningsdagar för nya fullmäktige 21-22.4.2022
  • Nya fullmäktige samlas 9-11.5.2022

Påverka genom att rösta

När du röstar påverkar du utvecklingen av utbildning, fostran och forskning samt arbetsförhållandena. När du röstar är du med och bevakar dina intressen!

Du är röstberättigad medlem när medlemskapet är i kraft och medlemsavgiften betald 31.12.2021.

Fullmäktige

OAJ:s högsta beslutsfattande organ är fullmäktige med 150 ordinarie medlemmar och lika många vice. Ledamöterna väljs för fyra år och fullmäktige respresenterar hela organisationens cirka 120 000 medlemmar.

Fullmäktigeledamöterna väljs genom allmänna och proportionella val enligt valkretsar. I fullmäktige är alla lärargrupper och områden representerade.

Material

Här finns material att ladda ner. Använd gärna bilderna flitigt i alla passliga sammanhang och sociala medier!

Hur gick det i förra valet?

Vårt mål var att få minst 450 kandidater att ställa upp i valet. Det här bland annat för att trygga en så bred kandidatuppställning som möjligt med kandidater i olika åldrar och med olika bakgrund.

Målet nåddes inte helt då 337 medlemmar ställde upp i valet.

Till fullmäktige valdes 97 kvinnor och 53 män och medelåldern på de invalda var 50 år. Över hälften av de invalda var helt nya på posten.

Röstningsprocenten var 40, vilket är bättre än i fackorganisationer i medeltal.

Dela