Lokalföreningar och medlemsföreningar

Illustration

Aktiva lokalföreningar med sina medlemsföreningar runt om i landet utgör kärnan i vår verksamhet. Det finns närmare trehundra lokalföreningar och varje medlem hör till en lokalförening.

Medlemmarna organiserar sig i lokalföreningarna enligt kommun eller arbetsgivare via olika lärararföreningar och läroanstaltsvisa föreningar.

Du hittar kontaktuppgifterna till din egen förening när du loggar in och kollar dina medlemsuppgifter. Du kan också vända dig till arbetsplatsombudet.

Alla kommun- eller arbetsgivarbaserade lokalföreningar finns listade på vår anslutningsblankett. Om du byter arbetsplats ändras kanske lokalföreningen.

Bli medlem -anslutningsblankett

Intressebevakning och nätverkande på lokal nivå

Lokalföreningarna samlar alla medlemmar som arbetar i samma kommun eller för samma arbetsgivare. Föreningarna bedriver den lokala intressebevakningen och har rätt att i vissa frågor förhandla och ingå avtal med fullmakt av OAJ.

Lokalföreningarna jämte medlemsföreningarna stärker samhörigheten inom sektorn för utbildning, fostran och forskning. Bland annat ordnas både utbildning och rekreation för medlemmarna.

Dela