Pasi Pesonen

Organisationsdirektör

+358 40 593 4378 pasi.pesonen@oaj.fi @PesonenPasi

Hanna Hirvonen

Ledningens assistent

020 748 9684 hanna.hirvonen@oaj.fi

 

Jenni Arnkil

Organisationschef

020 748 9657 jenni.arnkil@oaj.fi @jenniarnkil

Paula Iiskola

Assistent

020 748 9668 paula.iiskola@oaj.fi

 

Kaj Raiskio

Organisationschef

020 748 9689 kaj.raiskio@oaj.fi

Katja Järvinen

Special sakkunnig

020 748 9572 katja.jarvinen@oaj.fi

 

Juha Makkonen

Specialsakkunnig

020 748 9555 juha.makkonen@oaj.fi

Riina Mäkelälammi

Specialsakkunnig, organisationstjänster

020 748 9570 riina.makelalammi@oaj.fi

 

Riku Oras

Sakkunnig, studerandeverksamhet

020 748 9752 riku.oras@oaj.fi

Riitta Silvonen

Specialsakkunnig, organisationstjänster

020 748 9629 riitta.silvonen@oaj.fi

 

Roosa Helenius

Högskolepraktikant

020 7489 653 roosa.helenius@oaj.fi

Dela