Förtroendemannens uppgifter

Förtroendemannen representerar fackorganisationen och dess medlemmar på arbetsplatsen.

I kommunen och samkommunen representerar förtroendemannen både förhandlingsorganisationen FOSU och OAJ. På arbetsplatser inom privata sektorn representerar förtroendemannen OAJ och dess medlemmar.

Förtroendemannens uppgift är att vara de anställdas representant i frågor som gäller tillämpningen av kollektivavtalen och arbetslagstiftningen.

Förtroendemannen förbättrar personalens ställning, ser till att de anställda behandlas jämlikt och rättvist och hjälper OAJ-medlemmar i problem som uppstår i arbetslivet.

Förtroendemannen känner till lokala regler, bestämmelser, avtal och förhållandena på arbetsplatsen. Förtroendemannen är på din sida exempelvis då när arbetsgivaren inte följer avtalsbestämmelserna eller när det finns behov av att ingå lokalt avtal.

I vilka frågor vänder du dig till förtroendemannen?

Förtroendemannen hjälper OAJ-medlemmar när det gäller arbets- och avtalsfrågor. Förtroendemannen är vanligtvis den första kontakten mellan medlemmen och organisationen. De flesta problemen kan lösas lokalt med hjälp av förtroendemannen.

Förtroendemannen hjälper bland annat i följande frågor: 

  • arbetstids- och lönefrågor
  • anställningsvillkor
  • tjänstledighet
  • visstidsanställning
  • varning, uppsägning och permittering

Förtroendeombudets uppgifter

Förtroendeombudets uppgifter stadgas i arbetsavtalslagen. Dessutom kan arbetstagarna bemyndiga förtroendeombudet att representera dem i andra än de lagstadgade frågorna som gäller deras anställningsförhållande och arbetsförhållanden.

Arbetstagarna kan till exempel bemyndiga förtroendeombudet att för deras del förhandla om lönen och arbetstidsarrangemang.

Vill du bli förtroendeman?

Vill du göra skillnad? Bli förtroendeman! Om du vill hjälpa och försvara andra och utveckla arbetsgemenskapen passar du bra som förtroendeman. Arbetsgemenskapen fungerar fint när intressebevakningen fungerar.

Förtroendemannen är en viktig länk mellan förhandlingsorganisationerna och arbetslivet: det är förtroendemännen som för fram saker som fungerar eller inte fungerar i arbetslivet.  

Du passar som förtroendeman om redan en av följande punkter passar in på dig:

  • du vill utveckla din arbetsgemenskap
  • du vill överblicka hela din bransch
  • du försvarar andra – vid behov även med pondus
  • du vill vara en kugge i hjulet då arbetslivet formas
  • du vill också utveckla dig själv och till exempel din förhandlingsförmåga.

OAJ utbildar och stöder sina förtroendemän

OAJ ordnar grund- och fortbildning för förtroendemännen. Årligen ordnas också rådplägningsdagar; på våren för förtroendemän och på hösten för huvudförtroendemän.

Vi skickar regelbundet förtroendemannabrev och tryggar att avtalsfrågor och andra intressebevakningsfrågor hålls uppdaterade.

Bekanta dig med våra utbildningar