Vipu för arbetstidsuppföljning

I Vipu kan du planera och bokföra arbetstiden.

I Vipu kan du planera och bokföra hur arbetstiden fördelar sig på olika uppgifter. Det här hjälper dig att planera hur du ska använda den begränsade arbetstidsresursen.

Börjar med att skapa en profil i Vipu. Systemet föreslår ett eller två alternativ för arbetstidssystem och avtal som följs. I de flesta fall fås sedan automatiskt antalet arbetstimmar som ska följas upp. Alla arbetstidssystem förutsätter inte en uppföljning av arbetstiden.

I tabellen kan du flexibelt definiera arbetstiden och uppgifterna.

VipuVipu-tabell (Excel)Vipu-tabell, anvisningar (Word på finska)

Vipu-appen i mobiltelefonen

Du kan använda Vipu i mobiltelefonen eller pekplattan. Spara länken som finns på Vipus framsida som ett bokmärke i din enhet.

Bokmärket kan också sparas som en ikon i hemmenyn.

Video om mobilanvändningen